بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی در افراد مسن

بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی

بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی

بزرگسالان

کلید واژه ها:بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی
مغز
فعالیت اجتماعی
فعالیت شناختی
سالخورده
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی
مورفومتری مبتنی بر وکسل
منطقه مورد نظر
ماده خاکستری
ماده سفید

پیری جمعیتی علاقه فراوانی به شناسایی عوامل قابل تغییر است که می تواند به حفاظت کمک کند
مغز و عملکرد آن. به طور خلاصه، مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که فعالیت های اوقات فراغت با روانی بالا
و خواسته های اجتماعی با شناخت بهتر در سن و سال مرتبط است. میزان فعالیت های اجتماعی و فکری
ارتباط با ساختار مغز، با این حال، هنوز به طور کامل درک نشده است. این بررسی سیستماتیک و متا آنالیز
خلاصه مطالعات تصویربرداری رزونانس مغناطیسی که بررسی فعالیت های شناختی و اجتماعی را بررسی کرده اند
با اندازه گیری حجم خاکستری و سفید، ریز ساختار ماده سفید و ماده سفید همبستگی دارد
ضایعات در مجموع هجده مطالعه شامل (مجموع n = 8429)، سطح فعالیت با کل مغز مرتبط بود
حجم ماده سفید، ضایعات ماده سفید و حجم خاکستری منطقه، هرچند اندازه اثر آن کوچک بود.
هیچ ارتباطی برای حجم جهانی ماده خاکستری و شواهدی در مورد میکروارگانیسم ماده سفید یافت نشد
غیرقابل حل بود در حالی که علیت انجمن های بازبینی شده باید ایجاد شود، ما
یافته ها نشان می دهد که جامعه شناختی

سطوح فعالیت به عنوان اهداف امیدوارکننده برای مداخلات جهت ارتقاء
پیری مغز سالم.

بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی

1. معرفی:بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی

نسبت سالمندان در حال رشد به سرعت در سراسر جهان، با
افزایش همزمان تعداد افرادی که با آنها زندگی می کنند
بیماری آلزایمر (Prince et al.، 2015). در نتیجه، قابل توجه است
علاقه به جامعه علمی را می توان برای شناسایی تغییر داد
عوامل موثر بر پیری شناختی سالم مهم هستند
هدف این است که توسعه مداخلات را که آهسته، تأخیر یا جلوگیری می کنند، توسعه دهند
اختلال شناختی در سالمندان.

این تلاش های تحقیقاتی سودمند بوده است و فعالیت های انجام شده در اوقات فراغت فردی به عنوان یکی از عوامل محافظت کننده بالقوه در نظر گرفته شده است (Fratiglioni et al.، 2004؛ Kuiper et al.، 2016؛ Wang et al.، 2012؛ Yates et al. 2016) مزایای گزارش شده برای هر دو فعالیت شناختی (CA)، که عمدتا نیاز به تعامل روان با حداقل تعاملات بین فردی و فعالیت های اجتماعی (SA) دارد، جایی که ویژگی اصلی ارتباط اجتماعی با دیگران است (Seider et al.، 2016). به عنوان مثال، یک متاآنالیز انجام شده توسط ییتس و همکاران (2016) CA را به عنوان ارتباط معنی داری با خطر کمتر از کاهش شناختی مرتبط می کند 

بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی

                                                          2. روش:بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی
2.1 منابع اطلاعات
مطالعات انجام شده در پایگاه های داده آنلاین EMBASE،
MEDLINE و PSYCHINFO، با استفاده از رابط MEDLINE Ovid در
دسامبر 2017. فهرست اصطلاحات مورد استفاده در استراتژی جستجوی رسمی بود
پس از انجام اکتشاف اولیه از ادبیات موجود،
جایی که کلمات کلیدی مقالات که به طور بالقوه مرتبط هستند
استخراج شد. یک نمونه از کلمات کلیدی مورد استفاده برای MEDLINE
جستجو در مواد تکمیلی نشان داده شده است: شکل S1. این شرایط بود
برای دو پایگاه داده باقی مانده سازگار است. فهرست مرجع مربوطه
مطالعات نیز برای اطمینان از اینکه همه ادبیات مناسب برای
بازبینی برای واجد شرایط بودن مورد بررسی قرار گرفت و ارزیابی شد.

2.2 معیارهای ورود:بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی
1 به عنوان مقاله پژوهشی منتشر شده است.
2 مشارکت در CA و / یا SA به طور مستقیم با گزارش خود ارزیابی شد
پرسشنامه. برای به حداکثر رساندن تعداد مطالعات موجود در
این بررسی، کسانی که هر دو نوع فعالیت ها را اندازه گیری کرده اند
آنها را برای تجزیه و تحلیل برای تولید فعالیت های اوقات فراغت ترکیب می کند
نمره تعامل نیز گنجانده شده است.
3 مطالعه شامل یک جلسه MRI (طراحی متقاطع) یا
چندین ارزیابی MRI (طراحی طولی).

4.1 خلاصه ای از یافته ها:بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی
مطرح شده توسط یافته های اپیدمیولوژیک پیوند بین
سطح و شناخت CA و SA در سالمندان، تعداد زیادی از MRI
مطالعات به طور مستقیم به بررسی فعالیت های اجتماعی و فکری پرداخته اند
مربوط به یکپارچگی ساختاری مغز بزرگسالان است. ما قصد داشتیم
یافته های این مطالعات MRI را در نظام مند کنونی خلاصه کنید
بررسی و متا آنالیز ما از طریق جستجوی ادبیات ما شناسایی شدیم
هجده مطالعه که مطابق با معیارهای واجد شرایط این بررسی است. به طور کلی،
شواهد مورد بررسی نشان می دهد که اقدامات کامپوزیتی CA و SA
همبستگی با ارزیابی حجم کل مغز WM حجم و
ضایعات، علاوه بر حجم GM منطقه ای در قسمت جلویی، پاریتال،
لک های زمانی، گوش و حلق و بینی، و هیپوکامپ. با وجود
یافته های مهم GM منطقه ای، هیچ ارتباطی بین این دو وجود نداشت

رزرو و کاهش سرعت توسعه پاتولوژی مرتبط با AD.
در حالیکه بررسی ما نشان می دهد نقش ذخیره مغز، هنوز مشخص نشده است
آیا این مکانیسم ها همزمان مشغول هستند یا
آیا فرد دیگر به عنوان یک سنی فرد سرایت می کند؟ از قرار معلوم، مشخصا،
مطالعات تصویربرداری طولی که از نظر ساختاری و عملکردی ترکیب شده اند
تکنیک های تصویربرداری برای رسیدگی به این سوال مهم برجسته مورد نیاز است.

 

مطالعه بیشتر