متن آموزشی درمورداسید معده چست و راه های درمان یا پیشگیری آن چیست

تاریخچه:

اولین بار در سال ۱۸۷۴، بوچر وجود میکروارگانیزم های مارپیچی را در معده پستانداران گزارش کرد. در سال ۱۹۲۴ کوک و ست دریافتند که در #معده انسان اوره به مقدار فراوان فعالیت دارد. در سال ۱۹۵۹ مشخص شد که این فعالیت بر اثر تجویز آنتی بیوتیک از بین می رود و در نتیجه باید منشا این آنزیم باکتری باشد.

اولین کشت باکتری:

#هکیلوباکتر برای اولین مرتبه در مرکز مطالعات استرالیای غربی کشت داده شد. گزارشات با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی نشان داد که این باکتری به سلول های پوشش حمله نمی کند و نتیجه گرفتند پاتولوژیک نیست. بعدها مارشال با استفاده از اندوسکوپی به وجود باکتری جدید کمپیلو باکتری پی برد مارشال فکر می کرد باکتری جدید یک کامپیلو باکتر است که در ناحیه دهانه معده دیده می شود و بنابراین آن را کامپیلوباکتر پیلوریدیس نامید. سپس با توجه به دستور زبان، پیلوریدیس به پیلوری اصلاح شد و زمانی که متوجه شدند RNA رپیوزومی ۱۶S این باکتری مشخصه ای مشابه با rna ریپوزومی ۱۶s باکتری کامپیلوباکتر ندارد کلمه کامپیلو باکتر نیز به هلیکوباکتر تغییر نام یافت و بدین ترتیب یک گونه  جدید کشف شد.

اسید معده

ویژگی های باکتر شناختی:

#هلیکوباکتر پیلوری یک باسیل گرم منفی کم هوازی حلقوی یا مارپیچی است که در یک انتهای آن ۴ تا ۶ تاژک قرار دارد. ساختمان منحصر به فرد باکتری این قدرت را به آن  داده است که در معده جای گرفته و بتواند در برابر اسید معده و نیز واکنش ایمنی معده مقاومت نماید.

سازش با محیط اسیدی معده:

اسید معده بسیاری از باکتری ها را می کشد اما هلیکوباکتر تکامل لازم برای زیستن در محیط #اسیدی _معده را کسب نموده است.

عدم ترشح #اسید _معده در نخستین تهاجم باکتری:

وقتی هلیکوباکترپیلوری برای اولین بار معده را آلوده می کند باعث عدم ترشح اسید معده می شود که برای چندین ماه پس از اولین عفونت همچنان ادامه می یابد.

تجزیه رژوسپکتیو سرم این افراد نشان داد کاهش شدید و حاد اسید معده،ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری است/

برای عدم ترشح اسید معده دو مکانیزم مطرح شده است. اول اینکه هلیکوباکتر پیلوری موادی ترشح می کند که باعث توفق تولید اسید از سلول های دیواره معده می شود/ مکانیزم دوم توضیح می دهد که اگر انیتولوکس را که توسط گلبول های سفید در تورم های هلیکوباکتر پیلوری آزاد می شود به موشهای صحرایی تزریق کنند از ترشح اسید معده جلوگیری می کند. نکته جالب توجه اینکه عدم ترشح اسید معده، به وسیله هسیتامین به دنبال عفونت هایی چون حصبه، شبه حصبه، سل ریه، آماس نایژه و آبهای ریوی نیز اتفاق می افتد. مکانیزم عمل هر چه باشد، عدم ترشح اسید ممکن است به جای گیر شدن باکتری در معده کمک می کند

چه کسی آلوده است؟

سن و اثر کوهورت:

شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری همراه با افزایش سن افزایش می یابد. در دنیای غرب، درصد جمعیت مبتلا از نوزادی تا حدود شصت سالگی تدریجا افزایش می یابد. شیوع بیشتر آلودگی در افراد پیرتر ناشی از اثر کوهورت است. به عبارت دیگر بالاتر بودن فراگیری آلودگی در افراد مسن به این علت است که آنها درزمان از زمانی زندگی می کردند که هلیکوباکتر فراوان تر از زمان کنونی بوده است. به نظر می رسد این افراد در زمان کودکی به عفونت هلیکوباکتر پیلوری دچار شده اند. وضعیتی که در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

تفاوت جغرافیایی :

الگوی آلودگی هلیکوباکتری پیلوری در کشورهای در حال توسعه با آنچه در کشورهای غربی دیده می شود کاملا متفاوت است. این اختلاف قابل پیش بینی است زیرا انتقال هلیکوباکتر پیلوری با نامناسب بودن وضعیت زندگی، افزایش جمعیت و پایین بودن سطح بهداشت آسان تر می شود.

احتمالا به دلایل فوق دیده شده است که در کشورهای در حال توسعه میزان بازآلودگی پس درمان نیز بسیار بالا است.

میزان تحصیلات، درآمدو وضعیت زندگی

یک یاخته مشترک این است که این الودگی در میان گروه هایی که میزان تحصیلات و سطح درآمد پایین تری دارند فراگیرتر است.

 • عفونت در خانه و مدرسه

هلیکوباکتر پیلوری به طور وسیعی از طریق تماس شخصی با شخص دیگر منتشر می شود. بنابراین انتظار می رود که انتقال غالبا درخانه اتفاق بیفتد.

هلیکوباکتر پیلوری از طریق تماس جنسی منتقل نمی شود.

همچنین شواهدی وجود دارد که هلیکوباکتر پیلوری در مدرسه منتقل می شود.

شغل:

متخصصین #بیماری های گوارشی بیشتر از دیگر متخصصان پزشکی به #هلیکوباکتر پیلوری مبتلا می شوند بیشترین آلودگی آنها هنگام گاستروسکوبی است چون حباب ها شیره معده از قسمت بافت برداری شده، فقط چند سانتی متر از صورت شخص فاصله دارند.

تغذیه با شیر مادر:

مادرانی که به# هلیکوباکترپیلوری مبتلا هستند #پادتن I GA ترشحی بر ضد این باکتری را وارد شیر خود می کنند. یک بررسی در کشور گامبیا نشان داد شیرخوارانی که میزان IgA ترشحی ضد هلیکوباکتر پیلوری در شیر مادر نشان بالا بود در طول دوره شیرخوارگی، کمتر از سایر شیرخوارانی که میزان پادتن شیر مادرانشان کم بوده،دچار آلودگی شدند.

چگونه آلودگی اولیه و بازآلودگی رخ می دهد؟

 • انتقال توسط حیوانات با غذاها
 • انتقال از طریق آب
 • انتقال آلودگی هنگام اندوسکوپی معده
 • انتقال آلودگی از راه تماس مستقیم

بیماری های همراه با هلیکوباکتر

 • عفونت اولیه

نشانه های عفونت هلیکوباکتر:

اولین عفونت می تواند کاملا بدون نشانه باشد، اما در شماری از بیماران مجموعه ای از نشانه های غیر اختصاصی دیده می شود. مثل درد ناحیه اپیگاستر، تهوع، نفخ شکم، ضعف و بی حال و در بعضی موارد تب و این نشانه ها حدود یک تا ۲ هفته طول می کشد زخم معده حاد ممکن است با خونریزی همراه باشد. کم شدن ترشح اسید منجر به بهبود غیر منتظره بیمار با سندرم زولینگر – آلیسون می گردد.

تصاویر اندوسکوپی:

اختلالات ماکروسکوپی اساس در آنتردم معده دیده می شود اگرچه ممکن است کورپوس را نیز مبتلا کند. طیف تصاویر اندوسکوپی از یک ورم معده اگزووایتو چرکی تا یک تومور کاذب، یا زخم معده متفاوت است. چنان که ممکن است در سایر بیماران کمتر دیده شود. در ۲ تا ۴ هفته بهبودی حاصل می شود.

پیامدها:

حدود ۱۰% آزمایش های سرمی مثبت کاذب هستند. احتمالا این مسئله ناشی از این است که بیمارانی اخیرا مبتلا شده اند ولی خود بخود عفونتشان برطرف شده است. به نظر می  رسد وقتی که عفونت جای گیر شد می تواند برای ده ها سال و تا پایان عمر بدون درمان باقی بماند.

ورم معده مزمن:

شمار زیادی از افرادی که به هلیکوباکتر پیلوری آلوده هستند یک ورم معده مزمن بدون نشانه و بدون زخم، سرطان یا لنفوم دارند. ورم معده مزمن از این نظر اهمیت دارد که افراد مبتلا به آن قویا مستعد این عوارض خطرناک هستند.

هلیکوباکتر پیلوری مسئول ورم منتشر حفره معده همراه با زخم های دوازدهه و ناحیه قبل از دهانه معده است. این باکتری احتمالا علت ورم های معده بی شمار غیر خود ایمن سراسر دنیاست.

در حال حاضر ورم معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری بدون عارضه عموما موردی برای درمان قطعی ندارد. به هر حال گاهی لازم است بیماران درمان شوند و در رابطه با بیماری های چون سرطان معده نامعقول نیز به نظر نمی رسد.

بیماری زخم دوازدهه:

بیماری زخم دوازدهه

بیشترین برخورد بالینی کشف هلیکوباکتر پیلوری از بیماری زخم دوازدهه بوده است. درمان قطعی هلیکوباکترپیلوری به طور موثر وقوع خونریزی زخم هاضمه را کاهش می دهد.

زخم های مزمن معده:

شیوع زخم معده از زنان و مردان مشابه است. زخم در سنین زیر ۴۰ سالگی نادر است و در طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین تر رخ می دهد.

با درمان قطعی در ریشه  کنی باکتری هلیکوباکترف بازگشت زخم معده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. علت مهم زخم معده هلیکوباکتر است زیرا درمان قطعی عفونت از بازگشت بیماری جلوگیری می کند.

تشخیص عفونت:

 • آزمایش های تهاجمی: مثل آزمایش اوره آز بافت برداشت شده
 • آزمایش غیر تهاجمی : مثل آزمایش اوره تنفسی

درمان هلیکوباکتر:

پذیرش از طرف بیماری: به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار بر موفقیت درمان قطعی عفونت معرفی شده است. بنابراین بیماران باید کاملا مطلع باشند و انگیزه کافی در آنها ایجاد شده باشد. رژیم دارویی بیمار نیز باید راحت و غیرسمی باشد.

درمان هلیکوباکتر

مقاومت به آنتی بیوتیک:

بسیاری از رژیم های درمان قطعی عفونت حاوی یکی از نیتروایمیدازول، مترونیدازول یا تینیدازول ها می باشند. نتایج بدست آمده از این رژیم ها بستگی به حساسیت گونه باکتری بیمار به این داروها دارد. شیوع گونه های مقاوم به این داروها گزارش شده است. خوشبختانه هیچ گونه مقاوم به آموکسی سیلین یا تتراسیکلین تاکنون گزارش نشده است. بنابراین پیدا کردن رژیمی که در بیماران مبتلا به گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک باشد مهم خواهد بود.

اسید معده

داروهای اصلی که در درمان استفاده می شوند:

سبیموت

نیتروایمدازول

مترونیدازول

تینیدازول

آموکسی سیلین

تتراسیکلین

کلارتیرومایسین

 • شکل دارو
 • زمان خوردن دارو
 • پناهگاه باکتری

روی موفقیت درمان تاثیردارند.

اسید معده

درمان در کودکان بوسیله درمان ۳ دارویی بیسموت به اضافه آموکسی سیلین صورت می گیرد که میزان درمان قطعی بهتری در کودکان نسبت به بالغین ایجاد می نماید. دلیل آن مشخص نیست اما ممکن است ناشی از اختلاف پاسخ ایمنی یا ترشح اسید کمتر بعد از عفونت اولیه باشد.

پاسخ های گوناگون به داروها:

غالبا افراد در جذب، انتشار و متابولیسم داروها با یکدیگر فرق دارند. این تفاوت می تواند ناشی از بیماری های ارگان های اصلی چون کبد و کلیه ها باشد، اما در بسیاری از موارد عامل ژنتیک نیز دخالت دارد. چنین متغیرهایی ممکن است درمان قطعی هلیکوباکترپیلوری را تحت تاثیر قرار دهند اما در این مورد اطلاع کمی داریم.

 

 

 • حمید دلستان
 • هیچ
 • 22
 • ۲۴ خرداد ۹۷
برچسبها

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0