تحقیق درموردنگرش به خودکشی

تحقیق  در موردنگرش به خودکشی

 

 

فرمت فایل word: (قابل ویرایش )         تعدادصفحه:۱۶صفحه

 

 

فهرست مطالب

روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه برداری

روش جمع اوری اطلاعات

پرسشنامه سلامت عمومی

نوع علائم و نشانه های مورد بررسی در هر مقیاس :

A ، نشانه های جسمانی

B ، اضطراب :

C ، اختلال در کارکرد اجتماعی

D ، افسردگی

روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی

روایی پرسشنامه سلامت عمومی

جدول همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی

پایایی پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه نگرش به خود کشی

 

روایی و پایانیی پرسشنامه نگرش به خودکشی

جهت روایی مطاکی

نحوه نمره گذاری پرسشنامه نگرش به خود کشی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

روش تحقیق

برای انجام این تحقیق با توجه به اهداف و موضوع از روشهای توصیفی استفاده می شود و در قسمت اول گزارشی از سلامت عمومی و نگرش به خود کشی داده می شود و به صورت زمینه یابی است و در قسمت دوم کار همبستگی بین نمرات سلامت عمومی با نگر به خود کشی بدست می اید و می توان گفت در قسمت دوم کار از روش همبستگی استفاده می شود .

 

جامعه تحقیق

کلیه دانش اموزان ۱۲ تا ۱۸ سال دوره متوسط همچنین کلیه جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله در شهرستان دره شهر است

 

نمونه تحقیق

فن اماری این تحقیق با توجه به جدول دمورگان ( نادری و نراقی ، ۱۳۷۸) شامل ۳۵۸ نفر از کل نوجوانان و جوانان است که به ترتیب زیر انتخاب شد

الف ) ۱۷۹ نفر دانش اموز دوره متوسطه ۱۲ تا ۱۸ ساله

ب ) ۱۷۹ ، نفر جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله

 

 

روش نمونه برداری

لیست کلیه مدارس متوسطه از اموزش و پرورش اتخاذ شده پس از چهار جهت جغرافیایی شمال – غرب – شرق و جنوب یک دبیسرتان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه انتخاب و هر دبیرستان در هر پایه اول و دوم و سوم و پیش دانشگاهی یک کلاس انتخاب و پرسشنامه نگرش به خود کشی سلامت عمومی به همه انها داده و اجرا شد .

برای نمونه گیری از جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز از روش خوشه ای استفاده شد بدین صورت که از هر جهت جغرافیایی ۲۰ خانوار انتخاب شده و از هر خانوار جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله پرسشنامه ها را پر نمودند .

 

روش جمع اوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات مورد نظر در بخش سلامت روان از طریق ازمون سلامت عمومی [۱] GHQ که دارای ۲۸ سئوال است انجام پذییرفت ، بدین صورت که پرسشنامه بصورت گروهی به ازمودنیها ارائه گردید و از انها ( بعد از توضیحاتی پیرامون هدف اجرای این پرسشنامه نحوه پاسخگویی و تاثیر صحت پاسخها در نتیجه ازمون خواسته شد تا به دقت به سئوالات توجه کرده و با علامت گذاری در پاسخنامه به سئوالات جواب دهند . در قسمت نگرش به خود کشی نیز از پرسشنامه نگرش به خودکشی مهدی فر دلاور و گذاری در سال ۱۱۳۸۴ ساخته و هنجاریابی نموده اند استفاده شد .

 

پرسشنامه سلامت عمومی

این پرسشنامه توسط گلدبرگ [۲] ۱۳۷۲ به نقل از مهدویان ابداع و هدف از طراحی ان شکف و شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیطهای مختلف بوده است . سئوالات این پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماه اخیر می پردازد شامل نشانه هایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است . به همین جهت بر موقعیتهای کنونی تاکید دارد . در انتخاب سئوالها بر چهار حوزه کار شده است اولین حوزه افسردگی دومین حوزه اضطراب و احساس اشفتگی روانشناختی و سومین حوزه رفتار قابل مشاهده و چهارمین حوزه هیپوکندر یاریس است که در بر گیرنده طیف وسیعی از سئوالات بظاهر عضوی است. پرسشنامه با سئوالات جسمانی شروع و هر چه به جلوتر برویم جنبه روانپزشکی سئوالها بیشتر می شود . دلیل این کار این بود که وجود چنین سئوالاتی در ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیها را برآشفته کند بگونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند .

نتایج تحققات هندرسون [۳] (۱۹۹۰) نشان می دهد پرسشنامه سلامت عمومی GHQ شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تا کنون تاثیر شگرفی در پیشرفت پزوهشها داشته است . این پرسشنامه به صورت فرمهای ۶۰ – ۳۰ – ۲۸ – ۱۲ سئوالی می باشد .

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0