دانلودفایل PDFجزوه اصول حسابداری میانه 1دانشگاه آزاداسلامی | فروشگاه فایل دانلودی

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

(حسابداری میانه ۱) 

استادمربوطه:استادحمیدرضا کیخا

افشاء حقایق


کلیه ی اطلاعات با اهمیت که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان موثر می باشد به نحو مطلوب افشاء می گردد.انتشار اطلاعاتبا اهمیت و به نحو مطلوب در متن صورتهای مالی.افشا شدن دو نکته مهم در تعریف افشاء می باشد.

مفروضات حسابداری(حسابداری میانه ۱)

۱)فرض تفکیک شخصیت(فرض شخصیت اقتصادی)

هر رویدادمالی که توسط شخصیت حقوقی انجام گردد باید در دفاتر خودش ثبت شود.

۲)فرض تداوم فعالیت

اساس سیستم حسابداری است صورتهای مالی بر مبنای فرض تداوم فعالیت تهیه می شود.

۳)فرض دوره مالی

۵)فرض واحد اندازه گیری


محتوای اطلاعات یا محتوای صورتهای مالی


۱)مربوط بودن

۲)قابل اتکاء بودن

مفید بودن نحوه اطلاعات در دو چیز است


۱)قابل مقایسه بودن اطلاعات

۲)قابل فهم بودن

مربوط بودن


به اطلاعاتی اطلاق می گردد که موجب تغییر در تصمیم گیری استفاده کنندگان می شود چه خصوصیات کیفی شرایط مربوط بودن اطلاعات را فراهم می شازد.

ارزش پیش بینی کنندگی و تعیین کنندگی داشته باشد.

انتخاب خاصه یعنی مبنای اندازه گیری در حسابداری ما خاصه های متفاوتی داریم مثلا ارزش اسمی را ارزش دفتری یا ارزش خالص بازیافتنی یا اصل بهای تمام شده یا ارزش متعارف یا ارزش فعلی اطلاعاتی که خاصه باشند مربوط نیست اگر به ارزش اسمی باشند مربوط هستند.

قابل اتکاء بودن


در حسابداری میانه ۱ به اطلاعاتی اطلاق می گردد که عاری از هر گونه خطا،اشتباه و تمایلات جانب دارنده باشد.

قابل مقایسه بودن(حسابداری میانه ۱)

۱)افشاء مناسب رویه ها و ارائه اقلام مقایسه ای باعث می شود ما اطلاعات واحد تجاری را با واحد های مشابه(رقبا) مقایسه کنیم.

۲)ثبات رویه شرایطی را فراهم کنیم تا ما بتوانیم اطلاعات واحد تجاری را با دوره های گذشته همان واحد مقایسه کنیم.

اگر اطلاعات دارای این دو خصوصیت هستند پس اطلاعات ما قابل مقایسه هستند.

قابل فهم بودن(حسابداری میانه ۱)


۱)طبقه بندی و ادغام اطلاعات

۲)میزان توان استفاده کنندگان

مفاهیم حسابداری کلیدی دارای ها و خدماتی که می بایستی به بهای تمام شده شناسایی شوند.

حسابداری میانه ۱(طبقه بندی داراییها)


دارایی های جاری: عبارتند از وجه نقد و سایر دارایی ها که انتظار می رود طی یک سال مالی کامل آینده یا چرخه عادی عملیات هر کدام طولانی تر بودند به سایر دارایی های جاری تبدیل شوند به وجه نقد تبدیل شوند، به فروش روند،مصرف شوند یا منقضی شوند.

دارایی های غیر جاری:به ۴دسته تقسیم میشوند.

۱)دارایی های ثابت مشهود: قابل تخصیص و دیدن باشند،به غیر از زمین مستهلک پذیرند،عمر نسبتا طولانی،در روال عادی عملیات از آنها استفاده می کنیم،این دارایی ها به منظور فروش مجدد خریداری نمیکنیم .

دارایی های نامشهود:همه ی ویژگی های دارایی ثابت مشهود هستند به جز اینکه این دارایی ها قابل دیدن نیستند.

۳)سرمایه گذاری بلند مدت: مثل سپرده بانکی یا خرید سهام که قصد فروش در کوتاه مدت نداشته باشیم

۴)سایر دارایی های غیر جاری: به آن دسته از دارایی ها گفته می شود که در هیچ کدام از طبقه ها ، بالا قرار نگیرد مثل حساب بانکی که بسته شود.

ارزیابی دارایی های ثابت مشهود پس از شناخت اولیه:


پس از شناخت اولیه واحد تجاری برای اندازه گیری  های بعدی داراییهای ثابت مشهود از روش بهای تمام شده یا روش تجدید ارزیابی استفاده می کند. روش انتخابی برای اندازه گیری بعدی باید برای تمام اقلام یک طبقه داراییهای ثابت مشهود (به عنوان مثال یک ساختمان)یکسان باشد .

۱- روش بهای تمام شده: در این روش دارایی ثابت مشهود پس از شناخت اولیه باید به مبلغ دفتری یعنی بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته،منعکس شود.

۲-روش تجدید ارزیابی: در این روش پس از شناخت اولیه، دارایی ثابت مشهود به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی ارائه می شود. استفاده از روش تجدید ارزیابی برای اندازه گیری بعدی دارایی های ثابت مشهود در صورتی امکان پذیر است که ارزش منصفانه دارایی های ثابت مشهود به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد . روش تجدید ارزیابی اغلب زمانی استفاده می شود که نرخ تورم نسبتا زیاد باشد به گونه ای که با گذشت زمان تفاوت قابل ملاحظه ای بین بهای تمام شده تاریخی و ارزش های منصفانه بازار دارایی های ثابت مشهود ایجاد شود. در اقتصادهای با تورم بالا ، استفاده از روش بهای تمام شده موجب می شود اقلام داراییهای ثابت مشهود و هزینه استهلاک آنها با مبالغ ناهمگن در گزارشهای مالی انعکاس یابد که این امر منجر به کاهش سودمندی اطلاعات آنها می گردد. استفاده از ارزش های منصفانه برای اندازه گیری بعدی موجب میشود ارقام ترازنام به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر شود.

بدهی ها(حسابداری میانه ۱)

در حسابداری میانه ۱ بدهی ها به دیون و تعهدات واحد تجاری در قبال استفاده از خدمات و دارایی های سایر اشخاص به صورت نسیه می باشد که بر اثر رویدادهای مالی گذشته ایجاد شده اند یا از محل دارایی ها تصفیه میشوند یا از طریق درآمدها و تصفیه ی آنها مستلزم انتقال دارایی ها در آینده می باشد.

طبقه بندی بدهی ها(حسابداری میانه ۱)


۱)بدهی های جاری: به آن دسته از بدهی ها اطلاق می گردد که انتظار می رود طی یک سال مالی کامل آینده یا چرخه عادی عملیات هر کدام طولانی بودن از محل دارایی های جاری تسویه و تادیه شوند طبق قانون مالیاتهای تکلیفی پرداختی یک بدهی جاری است.

بدهی های غیر جاری:بقیه ی بدهی ها جزء بدهی های غیر جاری هستند مثل وام پرداختنی بلند مدت،اوراق قرضه(شرکت با سررسید بیش از یکسال)، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان.

حقوق صاحبان سهام(حسابداری میانه ۱)


عبارتند از حق و علاقه ی دارنده و مالکان نسبت به داراییها پس از کسر بدهی ها.

فعالیتهای واحد تجاری به دو گروه به شرح زیر تقسیم میشود:

۱)فعالیتهای عادی:در حسابداری میانه ۱ به فعالیتای منسجم،مستمر و منظم واحد تجاری اطلاق می گردد که در جهت بقا یا توسعه واحد تجاری وقوع آنها لازم و ضوری می باشد.

۲)فعالیتهای غیر عادی: به فعالیتهای غیر منسجم ،غیر مستمر و غیر منظم اطلاق می گردد که در جهت بقا یا توسعه واحد تجاری وقوع آنها لازم و ضروری می باشد.

نحوه تقسیم درآمدها و هزینه ها در حسابداری میانه ۱


۱)درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: به آن دسته از درآمدها و هزینه هایی اطلاق میشود که عادی هستند و مرتبط با موضوع اصلی فعالیت واحد تجاری هستند.

۲)درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: به آن دسته از درآمدها و هزینه ها اطلاق میشود که عادی هستند و غیر مرتبط با موضوع اصلی فعالت واحد تجاری هستند.مثال: سود و زیان حاصل از فروش زمین یک دانشگاه .

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.