Loading

دانلود تحقیق خلاصه زندگینامه سعدی

زندگینامه سعدی

خلاصه زندگینامه سعدی

اطلاعات فایل

عنوان:خلاصه زندگینامه سعدی

لینک پرداخت و دانلود “پایین مطلب

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:۲۵صفحه

 

ابو محـمد مشرف الدین ( شرف الدین ) مصلح بن عـبدالله بن شرف الدین شیرازی

 مـلـقب به ملـک الکـلام و افصح المتکـلمین بی شک

یکی از بزرگـترین شاعـران ایران است کـه بـعـد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خـیره کنندهً خـود روشن ساخـت.

این روشنی با چـنان نیرویی هـمراه بود که هـنوز پـس از گـشت هـفت قـرن

تمام از تاثـیر آن کـاسته نشده و این اثـر پارسی هـنوز پابرجـا و استوار است.

از احـوال شاعـر در ابتدای زندگـیش اطـلاعی در دست نـیست، اما آنچـه مسلم است، دانش وسیعـی اندوخـته بود.

در حدود سال ۶۰۶ هـجـری در شهـر شیراز در خـاندانی کـه هـمه از عالمان دین بودند، چـشم به جـهان گـشود.

مقـدمات عـلوم ادبی و شرعـی را در شیراز آموخت و سپس در

حدود سال ۶۲۰ برای اتمام تحـصیلات به بغـداد رفت و در مدرسه نظامیه آن شهـر به تحـصیل پـرداخت.
مرا در نظامیه آواز بود
شب و روز تـلقـین و تکـرار بود

بعـد از این سفـر سعـدی به حـجاز، شام، لبـنان، و روم رفته چـنان کـه در این ابـیات مشخص است :
در اقصای عـالم بگـشتم بسی
بسر بردم ایام با هـر کسی

تمتع به هـر گوشه ای یافتم
ز هـر خرمنی خوشه ای یافتم

سفـری کـه سعـدی در حـدود سال ۶۲۰ آغـاز کرده بود،

مقارن سال ۶۵۵ با بازگـشت به شیراز پایان گـرفت و از آن پس زندگـی را

به آزادگـی و ارشاد و خـدمت خـلق گـردانـید. سـعـدی عـمر خـود را

به سرودن غـزل ها و قـصائد و تالیفات رسالات مختـلف و وعـظ می گـذراند.

در این دوره یکـبار نـیز سفری به مکـه کرد و از راه تـبریز به شیراز بازگـشت.

نکـته مهـم در زندگی سعـدی این است که در زمان زندگـیش شهـرت و اعـتبار

خاصی گـرفت و سخـنانش مورد استـقبال شاعـران هـم عصرش قرار گرفت،

آنچـنانکـه یکی از آنهـا بنام سیف الدین محـمد فرغـانی، چـنان شیفـته آثـار

سعـدی بود کـه عـلاوه بر استـقبال از چـندین غـزل او چـند قصیده

هـم در مدح او ساخته و برای او فرستاده که یکی از نمونه های آن در اینجا است :
به جـای سخن گـر به تو جـان فرستم
چـنان دان که زیره به کرمان فرستم

سعـدی هـمچـنان به اندوختن و سرودن روزگـار می گـرانید و

عـمر پـربار خـود را بدین گـونه سپـری می کـرد اما این بزرگ

هـمواره سعـی و تلاش خـود را کافـی ندانسته، چـنانکـه در آغاز گـلستان می گـوید :
یک شب تاًمل ایام گـشته می کـردم و بر عـمر

تـلف کرده خـود تاًسف می خورم و سنگ

سراچـه دل را به الماس آب دیده می سفتم و این ابیات را مناسب حال خـود یافتم.

هـردم از عـمر می رود نفسی
چـون نگـه می کنم نمانده بسی

ای که پـنجاه رفت و در خـوابی
مگـر این پـنج روزه در یابی

خـجـل آنکـس کـه رفت و کار نساخت
کوس رحـلت زدند و بار نساخت

به تصریح خـود شاعـر این ابـیات مناسب حال او در تاًسف بر عـمر از دست رفته و اشاره به پـنجاه سالگـی وی، سروده شده است و چـون آنهـا را با دو بـیت زیر که هـم در مقـدمهً گـلستان از باب ذکـر تاریخ تالیف کـتاب آمده است :
در این مدت که ما را وقـت خـوش بود
ز هـجـرت ششصد و پنجاه و شش بود

مراد ما نصیحت بود گـفتـیم
حوالت با خدا کردیم و رفـتیم

سعـدی هـم در شعـر و هـم در نـثر سخـن فارسی را به کمال رسانده است

و از میان آثـار منظوم او، گـذشته از غـزلیات و قصائد مثـنوی مشهـوری که به سعـدی نامه و بوستان شهـرت دارد،

این منظومه در اخـلاق و تربـیت و وعـظ است

و در ده باب تـنظیم شده است : ۱ – عـدل ۲ – احـسان ۳ – عـشق – ۴ – تواضع ۵

– رضا ۶ – ذکـر ۷ – تربـیت ۸ – شکـر ۹ – توبه ۱۰ – مناجات و ختم کتاب.
مهـمترین اثـر سعـدی در نثـر، کتاب گـلستان است که دارای یک دیباچـه

و هـشت باب است : سیرت پادشاهـان، اخلاق درویشان، فضیلت و قناعـت،

فواید خـاموشی، عـشق و جـوانی، ضعـف و پـیری، تاًثـیر تربـیت و آداب صحـبت.
فوت سعـدی : وفات سعـدی را در ماًخـذ گـوناگـون

به سال های ” ۶۹۴ – ۶۹۵ ” و ” ۶۹۰ – ۶۹۱ ” نوشته اند.

خلاصه زندگینامه سعدی

سعدی ، ناقدان و پیروان

 قوم ایرانی در هر رشته از علم و حکمت و ادب هنرهای دیگر

فرزندان نامی بسیار پرورانده ولیکن اگر هم به جز شیخ سعدی کسی دیگر نپرورده بود.

تنها این یکی برای جاوید کردن نام ایرانیان بس بود.

خلاصه زندگینامه سعدی

دانلود تحقیق خلاصه زندگینامه سعدی آثار سعدى شیوهٔ سعدى در نثر  ویژگی سخن سعدی سعدی ، ناقدان و پیروان ابو محـمد مشرف الدین مصلح بن عـبدالله سعدی شیرازی

خلاصه زندگینامه سعدی

ویژگی سخن سعدی

ویژگی سخن سعدی

مهمترین ویژگی سخن سعدی چه در نثر و چه

در نظم فصاحت و شیوایی و شیرینی کلام اوست

و او توانست ازطرفی زبان ساده و فصیح استادان قبل

را زنده کند و هم چنین خود را از قید تصنعات

عجیب که درنیمه دوم قرن ۶ و حتی در قرن ۷

گریبانگیر شعر فارسی شده بود رهایی بخشد

خلاصه زندگینامه سعدی

آثار سعدى

 

آثار سعدى

آثار سعدى به دو دستهٔ منظوم و منثور تقسیم مى‌شود.

دربارهٔ آثار منثور او بعد از این و در جاى خود بحث خواهد شد.

در رأس اثرهاى منظوم سعدى یکى از شاهکارهاى بلامنازع شعر فارسى قرار درارد

که در نسخه‌هاى کهن کلیات سعدى‌نامهنامیده شده ولى بعدها به بوستان شهرت یافته است.

 

نگاهی به ویژگیهای شعر سعدی

خلاصه زندگینامه سعدی

نگاهی به ویژگیهای شعر سعدی

سعدی، شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غریب بود؛

او خود را با تاجران ادویه و کالا و زوار اماکن مقدس همراه می کرد.

از پادشاهان حکایتها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می گذراند.

سفاکان و سخاوتمندان را نیک می شناخت و گاه عطایشان را به لقایشان می بخشید.

با عاشقان و پهلوانان و مدعیان و شیوخ و صوفیان و رندان به جبر و اختیار همنشین می شد

و خامی روزگار جوانی را به تجربه سفرهای مکرر، به پختگی دوران پیری پیوند می زد.

سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسوم و فرهنگهای مختلف نبود؛

بلکه هر سفر برای او تجربه ای معنوی نیز به شمار می آمد.

دانلود تحقیق خلاصه زندگینامه سعدی آثار سعدى شیوهٔ سعدى در نثر ویژگی سخن سعدی سعدی ، ناقدان و پیروان ابو محـمد مشرف الدین مصلح بن عـبدالله سعدی شیرازی

شیوهٔ سعدى در نثر

از سعدى سه قسم نثر باقى مانده است و ما بدان هرسه اشاره مى‌کنیم.

اول: سبک متداول عصر، یعنى دنبالهٔ همان شیوه و طرز ابوالمعالى و سعدالدین و جوینی.

دوم: شیوهٔ خواجه عبدالله انصاری.

سوم شیوهٔ خود سعدی، و این همه در شش رسالهٔ مقدمهٔ کلیات و گلستان دیده مى‌شود،

و آن رساله‌ها عبارتند از: رسالهٔ اول دیباچه‌اى که بر سفینه‌اى نوشته است، رسالهٔ دوم

در مجالس پنجگانه، رسالهٔ سوم در سؤال صاحب‌دیوان،

رسالهٔ چهارم در عقل و عشق، رسالهٔ پنجم در نصیحت ملوک و رسالهٔ ششم در سه رساله.

خلاصه زندگینامه سعدی

پشتیبانی