Loading

فایل دانلودی پاورپوینت دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

فایل دانلودی پاورپوینت دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

رئوس مطا لب

۱- آشکارسازهای گازی

۲- آشکارسازهای سوسوزنی Scintillation Detectors

۳- آشکار سازهای نوترون

۴- کاربرد آشکارسازها

۵- انتخاب آشکار سازها

 

فرمت فایل :powerpoint  (قابل ویرایش)             تعداد صفحات :   ۵۳ صفحه

 

هدف آشکارسازی

– پی بردن به وجود میدانهای پرتوهای یونساز
– شناخت نوع و انرژی پرتو های یونساز
-اندازه گیری وتخمین کمیت های پرتو دهی و دز سنجی
-کنترل پرتوگیری در رابطه با اثرات بیولوژیکی پرتوها  
مقدمه
žبا توجه به توسعه روزافزون صنایع هسته ای استفاده از آشکارسازهای پرتو از جمله اندازه گیریها،کنترل واکنشهای هسته ای، پژوهش و… نقش اساسی را دارا بوده و میباشد.
žپرتو ها در محیطهای مناسب ، آثار الکتریکی، شیمیایی ، نورانی ، گرمایی و…ایجاد مینمایند
žتقسم بندی آشکارسازها بر اساس ساز وکار تولید پاسخ:       
• گازی،
•سوسوزن،
•نیمه هادی و
• رد پای هسته ای
ساختمان وسازوکار آشکارسازهای گازی
-پر نمودن فضای بین الکترودها از گاز مناسب
-اعمال اختلاف پتانسیل(v) بین دو الکترود
-حرکت جفت یونها به طرف الکترودهای ناهمنام
-وسیله اندازه گیری در آشکارساز
– منبع تغذیه  
مقدمه

žبا توجه به توسعه روزافزون صنایع هسته ای استفاده از آشکارسازهای پرتو از جمله اندازه گیریها،کنترل واکنشهای هسته ای، پژوهش و… نقش اساسی را دارا بوده و میباشد.

žپرتو ها در محیطهای مناسب ، آثار الکتریکی، شیمیایی ، نورانی ، گرمایی و…ایجاد مینمایند

žتقسم بندی آشکارسازها بر اساس ساز وکار تولید پاسخ:       

 • گازی،
 • سوسوزن،
 • نیمه هادی و
 • رد پای هسته ای
 • ساختمان وسازوکار آشکارسازهای گازی(ادامه)
 • -پر نمودن فضای بین الکترودها از گاز مناسب

  -اعمال اختلاف پتانسیل(v) بین دو الکترود

  -حرکت جفت یونها به طرف الکترودهای ناهمنام

  -وسیله اندازه گیری در آشکارساز

  – منبع تغذیه  

  žمنحنی مشخصه آشکارسازهای گازی(ادامه)

 • -ناحیه ترکیب مجدد ( I )   

  -ناحیه اتاقک یونش (II)       

  -ناحیه تناسبی (III)

  -ناحیه گایگر مولر(IV)

  – ناحیه تخلیه الکتریکی (V)       

 • ناحیه (II) یونش
 • -ایجاد یو نسازی مقدماتی

  -اعمال میدان الکتریکی مناسب بین آند و کاتد

  -جمع آوری تمام یو نسازی اولیه توسط الکترودها

  – تغییرات اندک جریان یونش نسبت به تغییر ولتاژ

  – وابستگی اندک پاسخ نسبت به نوع و انرژی پرتو

  -تاثیرافزایش ولتا‍‍‌ژ روی سرعت جمع آوری بار

 • تصویری از محیط فایل دانلودی
 • فایل دانلودی پاورپوینت دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه
 •  
ž

 

پشتیبانی