Loading

بهترین کتاب آموزش آباکوس

بهترین کتاب آموزش آباکوس

 • تعداد دانلود : ۳۳۳ دانلود
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: ۳۳۰
 • فهرست مطالب
  ۱…………………………………….. ABAQUS# -1 معرفی قابلیتهای نرم افزار
  -۱ مقدمه……………………………………………………………….. ۱ -۱
  ۲…………………………………………….ABAQUS -2 مبانی برنامه
  ۲…………………………….. (ABAQUS/CAE) -1 پیش پردازش 
  ۳…………………….. (ABAQUS -2 پردازش (استاندارد و یا صریح 
  ۳………………………(ABAQUS/CAE) -3 مرحله بعد از پردازش -۲ -۱
  ۳…………………..(ABAQUS/CAE) -4 اجزای یک مدل تحلیلی -۲ -۱
  ۶ …………………..(ABAQUS/CAE) -5 اجزای یک مدل تحلیلی -۲ -۱
  ۱۰………………………….. ABAQUS -3 المانهای موجود در نرم افزار -۱
  -۱ اجزای محدود و اجسام صلب…………………………………….. ۱۰ -۳ -۱
  -۲ المان های محیط پیوسته…………………………………………. ۱۰ -۳ -۱
  -۳ المان های پوسته ای ……………………………………………… ۱۱ -۳ -۱
  -۴ المان های تیر ……………………………………………………. ۱۲ -۳ -۱
  ۱۳………………………………ABAQUS -4 انواع تحلیل در نرم افزار -۱
  -۱ تحلیل دینامیکی خطی…………………………………………… ۱۳ -۴ -۱
  -۲ تحلیل غیرخطی…………………………………………………… ۱۳ -۴ -۱
  -۱-۲ تحلیل خطی…………………………………………………….
 •  
 • پیش گفتار
  یک نرم افزار اجزاء محدود قدرتمند است که در عین توانای یهای #ABAQUS نرم افزار
  گسترده، به سادگی قابل یادگیری و استفاده است. روش اجزاء محدود یا روش المان های
  نامیده می شود، روشی عددی FEM که به اختصار (Finite Element Method) محدود
  برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و نیز حل انتگرال ها است. اساس کار این روش یا
  حذف کامل معادلات دیفرانسیل یا ساده سازی آنها به معادلات دیفرانسیل معمولی، که با
  روشهای عددی مثل اویلر حل می شوند، می باشد. در حل معادلات دیفرانسیل جزئی مسئله مهم
  این است که به معادله ساده ای که از نظر عددی پایداراست- به این معنا که خطا در داده های
  اولیه و در حین حل آنقدر نباشد که به نتایج نا مفهوم منتهی شود- برسیم. روشهایی با مزایا و
  معایب مختلف برای این امر وجود دارد، که روش اجزاء محدود یکی از بهترین آنهاست. این
  روش درحل معادلات دیفرانسیل جزئی روی دامن ههای پیچیده (مانند وسائل نقلیه و لوله های
  انتقال نفت) ، یا هنگامی که دامنه متغییر است، یا وقتی که دقت بالا در همه جای دامنه الزامی
  نیست و یا اگر نتایج همبستگی و یکنواختی کافی را ندارند، بسیار مفید می باشد.
  قابلیت شبیه سازی مسایل پیچیده مهندسی را در زمینه های مختلف ABAQUS نرم افزار
  مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و… دارد. از آنجایی که انجام آزمایشات عملی بسیار پرهزینه
  است، استفاده از شبیه سازی اجزا محدود می تواند به عنوان یک ابزار جایگزین به کار برده شود.
  نکته ای باید به آن توجه کرد این است که استفاده از نرم افزارهای اجزای محدود بدون آشنایی
  با روش اجزاء محدود می تواند منجر به شبیه سازی های نادرست و نتایج گمراه کننده گردد.
  بنابراین توصیه می شود قبل از استفاده از نرم افزار، کاربران آشنایی نسبی با روش اجزاء محدود
  ممکن است ، ABAQUS داشته باشند. به دلیل وجود محیط گرافیکی ساده در نرم افزار
  کاربران تصور کنند که با استفاده از روش سعی و خطا و کسب تجربه می توانند مدلسازی را

بدون آموزش فراگیرند. با این حال استفاده از این کتاب و راهنماهای مشابه به کاربران کمک
می کند تا سریعترین و مناسبترین ابزار را در حین مدلسازی مورد استفاده قرار دهند. در این
در قالب تعدادی مثال حل ABAQUS کتاب سعی شده است که روش استفاده از نرم افزار
شده به صورت گام به گام آموزش داده شود. علی رغم دقت و تلاش نویسندگان برای اجتناب از
هرگونه خطا، این کتاب خالی از اشکال نیست و نویسندگان از هرگونه پیشنهاد و انتقاد در
زمینه این کتاب استقبال می کنند.فصل اول
ABAQUS معرفی قابلیتهای نرم افزار

-۱-۱ مقدمه
مجموعه ای از برنامه های شبیه سازی قدرتمند مهندسی است که بر پایه روش ABAQUS
اجزای محدود بنا نهاده شده و می تواند مسایلی با طیف گسترده از یک تحلیل خطی نسبتا
شامل کتابخانه گسترده ای ABAQUS . ساده تا تحلیلهای غیرخطی بسیار پیچیده را حل کند
از المانهاست که می تواند هر نوع هندسه ای را به صورت مجازی مدلسازی کند. همچنین این
برنامه شامل لیست گسترده ای از مدلهای رفتار ماده است که می تواند رفتار اغلب مصالح
مهندسی مانند فلزات، لاستیک، پلیمرها، کامپوزیتها، بتن مسلح، فومهای شکننده و حتی
به ABAQUS مصالح ژئوتکنیکی مثل خاک و سنگ را نیز شبیه سازی کند. از آنجایی که
گونه ای طراحی شده که یک وسیله شبیه سازی عمومی با قابلیتهای فراگیر باشد از
می توان برای حل مسایلی که خارج از حیطه مسایل مهندسی (تنش-کرنش) ABAQUS
است نیز استفاده نمود. این نرم افزار می تواند شبیه سازی مسایلی با تنوع فراوان همانند انتقال
حرارت، انتشار جرم، مدیریت حرارت اجزای الکتریکی (تحلیلهای کوپله الکتریکی حرارتی)،
مسایل مربوط به صوت، مکانیک خاک (تحلیلهای کوپله ای جریان آب منفذی – تنش ) و
تحلیل های پیزوالکتریک را انجام دهد.
قابلیتهای گسترده ای را برای شبیه سازی در کاربردهای خطی و غیرخطی فراهم ABAQUS
می کند. مسایلی که دارای اجزای متعدد و مصالح مختلف هستند را می توان با تعریف هندسه
هر جز و اختصاص دادن مصالح تشکیل دهنده آن و سپس تعریف اندرکنش بین این اجزا شبیه
به صورت خودکار نمو بار و رواداری ABAQUS سازی کرد. در تحلیلهای غیرخطی
همگرایی ۱ مناسب را انتخاب و به طور پیوسته در طول تحلیل این پارامترها را تنظیم می کند تا
از بدست آمدن نتایج دقیق اطمینان حاصل شود.

پشتیبانی