Loading
30,000 ریال

نقطه اثر برآيند نيروهايي كه از طرف زمين به بدن وارد مي شود را مركز ثقل گويند . يا مركز ثقل عبارت است از نقطه اي كه بدن مي تواند در آن نقطه حول هرگونه محوري آزادانه دوران داشته باشد . معمولاَ مركز ثقل در روي خط مياني طولي بدن و در 55 درصد بلندي قد هر فردي قرار دارد ولي بهر حال بين افراد مختلف با اندازه هاي مختلف بدني محلش كمي متفاوت است .

10,000 ریال

منظور از نقد در گذشته ،بیان معایب یک اثر بوده است .کلمه نقد هم برهمین معناست چراکه جداکردن سره از ناسره است . نقد ادبی تاثیر چشمگیری در گسترش ادبیات میتواند داشته باشد

30,000 ریال

ارتباطات بخش مهمی ار تجارت است و فقدان مهارت های ارتباطی سبب ایجاد سوءتفاهم ،نارضایتی از روابط با دیگران ،احساس تنهایی ، کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی و آسیب پذیری و کاهش توانایی در مقابله با مشکلات خواهد شد. پاورپوینت مهارت های ارتباطی در این نوشته برای دانلود قرار داده شده است.

پشتیبانی