متن آموزشی در مورد روش محاسبه اختلاف روزهای بین دو تاریخ در اکسل رایگان

متن آموزشی در مورد روش محاسبه اختلاف روزهای بین دو تاریخ در اکسل

  چرا محاسبه  اختلاف روزهای بین دو تاریخ  به صورت ذهنی کار سختی است؟ اما هفت روز هفته، ماه ها و سالهای جهشی شرایطی ایجاد می کند تا شما توانایی ریاضی خود را بشناسید. چند روز از تاریخ ۹ ژانویه در [...]

مشاهده و خرید