Loading

دانلود مقاله ساخت مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران

دانلود مقاله ساخت مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران

[wp-review id=”بذار لایکش کنم”]

چکیده:مدل های تصمیم گیری
هنگام تصمیم گیری مردم تمایل دارند که  توجه خود را بین  محرک ها عقب و جلو کنند

تا اینکه گزینه مناسب را انتخاب کنند 
انتخاب گزینه های است که آنها در مجموع بیشتر و بلافاصله قبل از پاسخ خود را
در  روابط با  دیگران  توسط مدل نمونه ترتیبی که انتخاب  می کنند با  فرض اینکه این انتاخب  خوب توضیح داده شده است آن را انتخاب  می کنند 

با توجه به تقویت ارزش های ذهنی خود شواهدی وجود دارد که این شواهد در مدت زمانی برای جمع آوری این شواهد صرف باید شود

علاوه براین یافته ای برخی از تحقیقات  نشان میدهد که برای اتخاب یک تصمصم گیری دو گزینه جایگزین وجود دارد که این دو

جایگزین برمحور انتخاب اجباری متمرکز شده است .

هر چند برخی از کار ها در روابط یک یا چند جایگزین و جود دارد اما نهایتاً یک گزینه را باید انتخاب کنیم 

بحث های اخیر نشان میدهد که در انتاخاب ها یافته های وجود دارد که توجه به محرک های noisier و بیشتر کشیده شده است
محرک های برجسته دو جایگزین دارند که آن گزینه بالا تر و با ارزش تر را باید انتاخب  کنیم 

دانلود مقاله ساخت مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران Decision making in relation to others تصمیم گیری در ارتباط با دیگران ساخت مدل های تصمیم گیری

انواع حالت های تصمیم گیری

انواع تصمیمات

تعیین و نامگذاری انواع مختلف تصمیمات از اهمیت جایگاه خاصی برخوردار است. طبقه بندی تصمیمات راه و روش عملکرد بعدی را معین می‌سازد. بطوری که مدیران داخلی می‌توانند تصمیمات خود را در گروهی خاص قرار داده و انگیزه خود را در انتخاب موارد خاص مورد بررسی قرار دهند. انواع مختلف تصمیماتی که بعداً شرح داده می‌شود، به صورت “زوجی از تصمیمات متغیر” مطرح شده‌اند.

نوع اول این زوج تصمیمات معمولاً “برنامه‌ریزی شده” و نوع دوم “برنامه‌ریزی نشده” است.

_ تصمیم‌گیری فردی در برابر تصمیم‌گیری سازمانی

_ تصمیم‌گیری شخصی دربرابر تصمیم‌گیری تشکیلاتی

_ تصمیم‌گیری مقطعی در برابر تصمیمات استراتژیک (دراز مدت)

_ تصمیمات مقطعی

_ تصمیمات استراتژیک

_ تصمیمات تحقیقی در برابر تصمیمات ناشی از موقعیتهای بحرانی

_ تصمیمات فرصت طلبانه در برابر تصمیمات مشکل حل کن

_ تصمیمات مشکل حل کن

_ روش تصمیم‌گیری متمرکز و غیرمتمرکز

_ تصمیم‌گیری به روش بررسی گروهی و بررسی فردی

کاربرد روش گروهی بر دو فرض زیر استوار است :

۱٫ معمولاً گروه بهتر از فرد تصمیم‌گیری می‌کنند و دستیابی به تصمیمات عمده تر میسر است.

۲٫ تصمیمات اخذ شده از جانب گروه بهتر جامه عمل به خود می پوشاند.

دانلود مقاله ساخت مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران Decision making in relation to others تصمیم گیری در ارتباط با دیگران ساخت مدل های تصمیم گیری

در جدول  خلاصه ای از روشهای تصمیم‌گیری و ایده اصلی (نحوه مدیریت) مربوط به آنها ارائه می‌شود :

عوامل موثر در فرآیند تصمیم‌گیری:

برای درک چگونگی اتخاذ یک تصمیم باید عواملی که در این فرآیند موثر واقع می‌شوند را مورد مطالعه و بررسی قرار داد:

۱٫ عوامل محیطی:

الف. سیستم فرهنگی             

ب. سیستم اقتصادی

ج. سیستم سیاسی _ اجتماعی          

د. عوامل تکنولوژیکی

ه. سایر عوامل مانند جمعیت و …

۲٫ عوامل درون سازمانی :مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران

الف. کوچکی و بزرگی سازمان

ب. ساختار سازمانی

ج. کنترل سازمانی

د. ارتباط سازمانی

ه. نقش رهبری                             

و. نقش گروهها

۳٫ عوامل فردی :مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران

الف. ادراک و تبیین                                

ب. شناخت و آگاهی

ج. هوش، تجربه، تحصیلات                        

د. شخصیت

ه. انگیزه                                             

و. ارزشها و باورهای فرد

نمونه از مدل های تصمیم گیری

قهوه و یا چای سیب یا پرتقال ،آبجو یا شراب مرغ یا ماهی ما می دانیم که چنین تصمیم گیری
به طور معمول آنی نیست، و نه آنها را کاملا قابل پیش بینی است. این دو پدیده است
 مستقل بین زمان پاسخ ارتباط منفی و سازگار وجود دارد (RT) و
احتمال انتخاب سازگار نیز وجود دارد اگر کسی به سرعت انتخاب قهوه بیش از
چای، اما به آرامی آب بیش از شراب، بار دیگر آنها را احتمال انتخاب قهوه دوباره انتخاب  کند 

 این واقعیت که تصمیم گیری احتمالی و زمان را نشان می دهد که
خصلتص های ذاتی از یک تصمیم گیری به بعد و حتی بین گزینه های مشابه وجود دارد که
نتیجه انتخاب تحت تاثیر آن زمان دارد.

دانلود مقاله ساخت مدل های تصمیم گیری در ارتباط با دیگران Decision making in relation to others تصمیم گیری در ارتباط با دیگران ساخت مدل های تصمیم گیری

پشتیبانی