Loading

۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

۱۳آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز خلاصه ماجرای تسخیر لانه جاسوسی مقاله تسخیر لانه جاسوسی جاسوسی سال تسخیر لانه جاسوسی لانه ی جاسوسی

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ شاهد روی کار آمدن دولت موقت به نخست وزیری مهندس بازرگان در ایران بودیم.

این دولت دارای اعضائی بود که عمدتا دارای گرایشات فکری غربگرا و متمایل به نظام لیبرال سرمایه داری غرب بودندوبه همین خاطر به دولت موقت لیبرال معروف گردید.

از آنجائی که دولت موقت سیاست تمایل به غرب را اساس کار خود قرار داده بود.
بنابراین از نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و سوسیالیسم شرق به رهبری شوروی به داخل کشور میترسید.

بنابراین دولت موقت از آمریکا در خواست مبادله اطلاعات سری بر ضد شوروی را داشتند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ شاهد روی کار آمدن دولت موقت به نخست وزیری مهندس بازرگان در ایران بودیم.

این دولت دارای اعضائی بود که عمدتا دارای گرایشات فکری غربگرا و متمایل به نظام لیبرال سرمایه داری غرب بودندوبه همین خاطر به دولت موقت لیبرال معروف گردید.

از آنجائی که دولت موقت سیاست تمایل به غرب را اساس کار خود قرار داده بود.

بنابراین از نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و سوسیالیسم شرق به رهبری شوروی به داخل کشور میترسید.

بنابراین دولت موقت از آمریکا در خواست مبادله اطلاعات سری بر ضد شوروی را داشتندو همچنین از آمریکا خواستند که فعالیت مستشاران نظامی آمریکا در ایران را تمدید کند.

این در حالی بود که این سیاست با شعار اصلی انقلاب اسلامی که نشئت گرفته از تراوش فکری پاک و ناب حضرت امام در سیاست خارجی ((نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ))بود ،در تضاد کامل بود.

13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز خلاصه ماجرای تسخیر لانه جاسوسی مقاله تسخیر لانه جاسوسی جاسوسی سال تسخیر لانه جاسوسی لانه ی جاسوسی

پیشنهادات اسناد یک تا شش جلد ۱۶ لانه جاسجویی

۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

طبق اسناد شماره یک تا شش جلد ۱۶لانه جاسوسی، در یکی از ملاقاتها پیشنهادات ذیل از طرف دولت آمریکا به دولت موقت داده شد که در دولت موقت مورد بررسی قرار گرفت.

۱- ارتقای سطح روابط دیپلماتیک تا حد سفیر

۲- تمهید ملاقات با امام توسط دولت موقت

۳- توسعه پایگاه های خبری آمریکا در ایران

۴- جلب افکار عمومی نسبت به آمریکا و فرو نشاندن احساسات ضد آمریکائی

۵- استمرار فروش نفت از سوی ایران

۶- تشکیل احزاب ملی و اجازه فعالیتهای مربوط به حقوق بشر از سوی آمریکا در ایران.

اقدمات دولت موقت در راستای فراهم کردن بستر وابستگی ایران به آمریکا

۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

دولت موقت در راستای فراهم کردن بستر وابستگی ایران به آمریکا اقداماتی را نیز انجام داد که از مهمترین آنها عبارت بودند از:

  ۱- لغو بسیاری از قراردادهای نظامی

  ۲- انتقال نظامیان به محل سکونتشان

  ۳- پیشنهاد پس دادن هواپیماهای پیچیده اف ۱۴ به آمریکا.

مهمتر از همه در راستای همین تمایل به غرب ،ملاقاتهای دیپلماتیکی بین آمریکائی ها و مقامات ایرانی صورت گرفت.

تمامی این دلایل حاکی از استمرار سیاست خارجی قبل از انقلاب در بعد از انقلاب و در دوره حاکمیت لیبرالها در ایران است.

نتیجه اقدمات –۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز–

در نتیجه این فعالیتهای دولت موقت برای وابستگی مجدد ایران به غرب و آمریکا ،گروهای انقلابی مقابله مستقیم خود را با این اقدامات دولت موقت شروع کردند که اساسی ترین و محوری ترین آن حمله به سفارت آمریکا به عنوان لانه و مرکز عملیاتی جاسوسی علیه نظام ،در ۱۳ آبان سال ۵۸توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) بود.

اشغال سفارت آمریکا پیامدهای بسیار مثبتی برای انقلاب و ایران داشت که ذیلا به آنها اشاره میگردد.

۱- جنگ و مبارزه قدرت بین صاحبان اصلی انقلاب و لیبرالها میبایستی در یک مقطع به نتیجه نهائی میرسیدو این نتیجه در ایستگاه اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام به دست آمد و به حاکمیت لیبرالیزم که بدنبال تحقق ارزشهای غربی ودر بستر ارتباط با آمریکا بودند،پایان بخشیدند.

۲- این اقدام سیاسی دارای بهره وری داخلی زیادی از لحاظ تقویت رهبری نظام شدو تب داخلی انقلاب را به میزان بسیار بالائی افزایش داد به طوری که حضرت امام (ره)این پدیده را در بعد داخلی انقلاب دوم یاد کردند.

ابتدا امام از دانشجویان خواستند تا گروگانها را که ابتدا ۱۵۰نفر بودندو نهایتا به ۵۲نفر رسیدند تا زمان استرداد شاه و اموالش نگه دارند.

۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز

در واقع مبارزه جوئی علیه آمریکا به عنوان یک اصل اساسی انقلاب توسط مردم پذیرفته شدو آمریکا به عنوان شیطان بزرگ نامگذاری شد.

در واقع هدف آمریکا این بود که از طریق این پایگاه جاسوسی و تماس با گروه های مخالف داخلی ،برای شکننده کردن هرچه بیشتر پایه های نظام اسلامی و نهایتا تبدیل حکومت انقلابی به یک حکومت دست نشانده طرفدار غرب مانند آنچه در کودتای ۲۸ مرداد۳۲رخداد،اقدام کند.

اما با این اقدام سیاسی میتوان ادعا کرد که مرکز توطئه ها و کودتاها در ایران بسته شد.

۳- اقدام سیاسی دانشجویان خط امام باعث شد تا سیاست خارجی آمریکا به کاملترین در جه از حقارت برسد به طوری که کارتر رئیس جمهور آمریکا در نزد افکار عمومی خویش کاملا بی اعتبار شده بود.

13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز خلاصه ماجرای تسخیر لانه جاسوسی مقاله تسخیر لانه جاسوسی جاسوسی سال تسخیر لانه جاسوسی لانه ی جاسوسی

چه زمانی اقدامت دانشجویان باعث حقارت آمریکا شد

این حقارتها زمانی به اوج خود رسید که کارتر در اقدامات ذیل در جهت آزادی گروگانها ناکام ماند:

الف: توسل به کشورهای اسلامی و سازمانهای آزادیبخش و عدم توفیق آنها.

ب: توسل به نیروهای لیبرال حاکم در ایران و اعزام رمزی کلارک دادستان وقت آمریکا جهت مذاکره با اعضای شورای انقلاب از جمله شهید بهشتی که توسط امام از ملاقات و مذاکره ممنوع شدند.

ج: تهدید اقتصادی ایران و توسل به شورای امنیت و تحریم اقتصادی ایران که توسط شوروی وتو شد.

د- سرانجام اقدام غیر معمول نظامی و ماجرای طبس و رسوائی بزرگ دیگر برای آمریکا.

۴- اهمیت مثبت دیگر این واقعه سیاسی را می توان در رفع اتهام چپگرایان به آمریکائی بودن انقلاب اسلامی ایران دانست،چرا که تحلیل آنها این بود که آمریکا بخاطر جلوگیری از یک انقلاب سوسیالیستی ،انقلاب اسلامی ایران را هدایت کرده است

۵- ایران به عنوان یک نمونه از کشورهای جهان سوم به تمامی کشورهائی که در یکی از دو مدار و حریم شرق یا غرب قرارداشتند ،نشان داد که یک قدرت کوچک با تکیه بر مردم میتواند یک ابر قدرت با پیشرفته ترین و مجهز ترین سلاحها را ولو برای مدت کوتاهی مستاصل کند.

۶- این کار یک اثر فرهنگی برای محققان و پژوهشگران شد.انتشار ناگهانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا ، مستندترین و معتبرترین اخبار و اسناد را در اختیار محققان قرارداد.

منبع: بخشایشی اردستانی-احمد-اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران-انتشارات آوای نور-چاپ اول۱۳۷۵-ص-۸۲-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲

پشتیبانی