Loading

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ – خلاصه کتاب

اطلاعات فایل:خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی ( ع ) از دیدگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۰ صفحه

می نویسد “این کتاب که مجموعا دو بخش غیر مرتبط با یکدیگر است ، بخش یکم آن‏ با همین عنوان ابتدا به صورت مقاله‏ای کوتاه و مختصر در یک نشریه دینی‏ در تهران منتشر شد و سپس مطالبی بر آن افزوده شد و به صورتی که در چاپهای اول تا چهارم ملاحظه شده است در آمد .

اما بخش دوم که عنوان ” شهید ” دارد ، تفصیل یافته یک سخنرانی در شب عاشورای سال ۱۳۹۳ هجری‏ قمری در تهران است .

اندیشه خلاصه کتاب: قیام و انقلاب مهدی ( ع ) از دیدگاه

اندیشه پیروزی نهائی نیروی حق بر نیروی باطل، استقرار کامل و همه جانبه ارزشهای انسانی ، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده‏آل و اجراء این ایده‏ انسانی به وسیله شخصیتی عالیقدر که در روایات متواتر اسلامی ” مهدی ” نامیده شده ، اندیشه‏ای است که همه فرق ومذاهب اسلامی بدان مؤمن و معتقدند . زیرا این اندیشه ، به حسب اصل و ریشه ، قرآنی است

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ

این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینی نسبت به جریان کلی‏ نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده ، و طرد عنصر بدبینی‏نسبت به پایان کار بشر است ، که طبق بسیاری از نظریه‏ها و فرضیه‏هافوق‏العاده تاریک است.

انتظار فرج امیدو آرزوی تحقیق این نویدکلی جهانی انسانی ، در زبان روایات اسلامی “انتظار فرج” خوانده شده و افضل عبادات شمرده شده است.

اصل انتظار فرج از یک‏ اصل کلی اسلامی و قرآنی استنتاج می‏شود و آن اصل ” حرمت یأس از روح الله ” است.

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ

دو گونه انتظار انتظار فرج دو گونه است : انتظاری‏که سازنده و نگهدارنده است ، به گونه‏ای است که می‏تواند نوعی عبادت شمرده شود ، و انتظاری که گناه است و ویرانگر و نوعی ” ابا حیگری ” باید محسوب گردد.دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ این کتاب که مجموعا دو بخش غیر مرتبط با یکدیگر است فرمت فایل word تعداد صفحات: 10 صفحه

شخصیت و طبیعت خلاصه کتاب: قیام و انقلاب مهدی ( ع ) از دیدگاه

شخصیت و طبیعت جامعه ممکن است کسی تحولات تاریخی را یک سلسله امور تصادفی و اتفاقی یعنی‏اموری که تحت قاعده و ضابطه‏ای کلی در نمی‏آید بداند.

نظریه دیگر این است که جامعه به نوبه خود ، مستقل از افراد ، طبیعت و خصلت و سنت و قاعده و ضابطه دارد ، تاریخ آن گاه موضوع تفکر و مایه عبرت و قابل درس آموزی است‏که جامعه از خود طبیعت و شخصیت داشته باشد 

علیهذا برداشت داشتن ازتاریخ و تحولات آن، فرع بر مسأله طبیعت و شخصیت داشتن جامعه است.

قرآن و تاریخ در این که قرآن مجید تاریخ را به عنوان یک درس و یک منبع معرفت و یک موضوع تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت یاد می‏کند جای‏ تردید نیست .

قرآن کریم این گمان را که اراده‏ای گز افکار ، و مشیتی بی قاعده و بی‏حساب سرنوشتهای تاریخی را دگرگون می‏سازد به شدت نفی می‏کند و تصریح‏می‏نماید که قاعده‏ای ثابت و تغییر ناپذیر بر سرنوشتهای اقوام حاکم است.

قرآن کریم ، نکته فوق‏العاده آموزنده‏ای در مورد سنتهای تاریخ یاد آوری‏می‏کند و آن این که مردم می‏توانند با استفاده از سنن جاریه الهیه در تاریخ‏، سرنوشت خویش را نیک یا بد گردانند.

توجیه و تفسیر تکامل تاریخ توجیه خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی ( ع ) از دیدگاه

توجیه و تفسیر تکامل تاریخ توجیه تکامل تاریخ با دو شیوه مختلف صورت می‏گیرد .

ما یکی از این دو شیوه را ” ابزاری ” و از نظری دیالکتیکی می‏نامیم . و شیوه دیگر را ” انسانی ” یا ” فطری ” می‏خوانیم .

بینش دیالکتیکی یا ابزاری بینش دیالکتیکی طبیعت بر این اساس است که : اولا- طبیعت در حرکت و تکاپوی دائم است ، توقف ویکسانی در طبیعت وجود ندارد.

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ این کتاب که مجموعا دو بخش غیر مرتبط با یکدیگر است فرمت فایل word تعداد صفحات: 10 صفحه

خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی ( ع )

ثانیا – هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است و به نوبه خود در همه آنها مؤثر است .

ثالثا- تضادها و کشمکشها پایه حرکتها است ، رابعا – جدال درونی اشیاء رو به تزاید است و شدت می‏یابد تا به اوج‏ خود یعنی آخرین حد اختلاف و کشمکش می‏رسد و شی‏ء یک سره به ضد خود تبدیل می‏شود )حالت تز).

این مرحله نیز به نوبه خود ضد خویش را می‏پرورد(حالت آنتی تز) و پس از یک سلسله کشمکشها به نفی خود ، که نفی‏ نفی مرحله اول است و به نحوی مساوی با اثبات است(حالت سنتز) منتهی می‏شود .

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ

طبیعت هدفدار نیست و کمال خود را جستجو نمی‏کند ، بلکه به سوی انهدام‏ خویش تمایل دارد ، ولی چون آن انهدام نیز به نوبه خود به انهدام خویش‏ تمایل دارد و هر نفی کننده به سوی نفی کننده خود گرایش دارد ، نفی نفی‏ که نوعی ترکیب میان دو مرحله قبل از خود است صورت می‏گیرد و قهرا تکامل رخ می‏دهد .

این است دیالکتیک طبیعت .

تاریخ  خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی ( ع )

خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی ( ع )

تاریخ نیز جزئی از طبیعت است و ناچار – هر چند عناصر مشکله‏اش‏ انسانها هستند – چنین سرشت و سرنوشتی دارد .

یعنی تاریخ یک جریان دائم‏ و یک ارتباط متقابل میان انسان و طبیعت و انسان و اجتماع ، و یک صف‏ آرائی و جدال دائم است. هسته اصلی این بینش دو چیز است : یکی‏ این که اندیشه مانند واقعیت خارجی وضع دیالکتیکی دارد.

یعنی اندیشه ‏محکوم اصول چهارگانه فوق است .

دیگر اینکه این مکتب تضاد را به صورت مراحل تز، آنتی تز و سنتزتعبیر می‏کند که به این ترتیب طبیعت و تاریخ همواره از میان اضداد عبور می‏کنند و تکامل ، جمع میان دو ضد است که یکی به‏ دیگری تبدیل شده است . – خلاصه کتاب

از آنچه گفتیم نتایج زیر گرفته می شود: الف- نو و کهنه در این منطق مفهوم نسلی ندارد ، بلکه صرفا مفهوم‏ اقتصادی و طبقاتی دارد .

طبقه کهن یعنی طبقه منتفع‏ از وضع موجود و طبقه نو یعنی طبقه ناراضی از وضع موجود و طرفدار دگرگونی روبنای اجتماع است ب – مراحل تکاملی تاریخ به حکم این که یک رابطه طبیعی و منطقی آنها را به‏ یکدیگر پیوسته است امکان جا به جا شدن ندارند

پشتیبانی