دانلودفایل PDFجزوه اصول حسابداری میانه ۱دانشگاه آزاداسلامی | فروشگاه فایل دانلودی رایگان

دانلودفایل PDFجزوه اصول حسابداری میانه ۱دانشگاه آزاداسلامی | فروشگاه فایل دانلودی

(حسابداری میانه ۱)  استادمربوطه:استادحمیدرضا کیخا افشاء حقایق کلیه ی اطلاعات با اهمیت که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان موثر می باشد به نحو مطلوب افشاء می گردد.انتشار اطلاعاتبا اهمیت و به نحو [...]

مشاهده و خرید