کلیات و مفاهیم حسابداری

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

اصول حسابداری

کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : حاسِبوا أنْفُسَكُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا ، و زِنوها قَبلَ أنْ تُوزَنوا ، و تَجَهَّزوا للعَرْضِ الأكْبَرِ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيش از آن كه مورد حسابرسى قرار گيريد، خود به حساب نفستان برسيد و پيش از آن كه سنجيده شويد،
خود نفستان را در ترازوى سنجش بگذاريد و براى آن حسابرسى بزرگ آماده شويد.

هدف حسابداری چیست؟

  انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار، اهمیت ونقش اطلاعات حسابداری را درواحدهای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ، بیان کنید.

 تصمیم گیری صحیح وبه موقع، رمز موفقیت موسسات است این مهم دست یافتنی نیست مگر زمانی که اطلاعات صحیح و به موقع

در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این فقط به وسیله حسابداری قابل انجام می باشد.

تعریف حسابداری

حسابداری عبارت است از:

شناسایی، اندازهگیری، ثبت، طبقهبندی و گزارش اطالعات اقتصادی به استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

 

 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

  استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ،طیف وسیعی را تشکیل می دهند وبه طور کلی آنها را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

 •   تصمیم گیرندگان درون سازمان
 •   تصمیم گیرندگان برون سازمان 

 

  تصمیم گیرندگان درون سازمان

تصمیم گیرندگان درون سازمان شامل مدیران اجرایی میباشند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل ، هماهنگی وتصمیم گیری لازم درباره عملیات موسسه مورد استفاه قرار می دهند .

استفاده کنندگان برون سازمانی

 استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف گسترده ای میباشد که ازجمله آنها می توان سهامداران ،سرمایه گذاران بالقوه، بستانکاران، بانکها وموسسات اعتباری ، تحلیل گران مالی واقتصادی ،اتحادیه کارگری و مراجع مالی واقتصادی دولتی رانام برد .

در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت

مفروضات حسابداری 

 • تفکیک شخصیت

مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را تشکیل می دهند .هر کدام از مفروضات حسابداری میتواند منشاء یک یا چند اصل حسابداری باشد .

 • تداوم فعالیت دوره مالی

بر اساس فرض تفکیک شخصیت ، برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان )  آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته میشود .

 • مبنای تعهدی

  فرض تداوم فعالیت بدین معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

 

 • واحد پول

   فرض واحد پول بدین معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول ، اندازه گیری و گزارش شود.

مفاهیم حسابداری

در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت

اصول حسابداری

  اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند و عبارت اند از :

 • 1- اصل بهای تمام شده

به موجب اصل بهای تمام شده، تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت ودر صورتهای مالی منعکس می شود وچنانچه بعدا“ ارزش پولی آنها افزایش یابد، این افزایش شناسایی وثبت نمی شود .

مفاهیم حسابداری

 • 2- اصل تحقق درآمد

بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسایی می شوند، معمولا“ زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.

مفاهیم حسابداری

 • 3- اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

 بر اساس اصل تطابق برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره درآمدهای همان دوره مقابله نمود. به عبارت دیگر برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب در آمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

مفاهیم حسابداری

 • 4- اصل افشاء

  اصل افشاءایجاب می کند که کلیه واقعیتها بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشاء شود .

مفاهیم حسابداری

در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت

اصول یا میثاقهای محدود کننده حسابداری

 • میثاقها یا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و اصوی حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد
 • میثاقها یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارش گیری مالی دارند .

مفاهیم حسابداری ذکر کنید

 • فزونی منابع بر مخارج

  هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطلاعات نباید برمنافع آن فزونی یابد .

از جمله مفاهیم حسابداری

در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت

 • اصل اهمیت

  به موجب اصل اهمیت در مورد مبالغ واقلامی که بنابر وضعیت،محیط وعملکرد موسسه، جزیی و ناچیز محسوب می شوند، می توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.

کلیات و مفاهیم حسابداری

در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت

 • خصوصیات

 • در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت
 • محافظه کاری در اصول محدود کننده حسابداری

محافظه کاری بدین است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارائیها بیشتر از واقع وهزینه ها یا بدهیها کمتر از ارائه نشود.

مفاهیم حسابداری بیان کنید

ویژگی های اساسی اطالعات حسابداری

کلیه اطالعات حسابداری که بیانگر یک رویداد مالی هستند، باید دارای ویژگیهای زیر باشند :

مربوط بودن

 (مربوط بودن ) یکی از ویژگیهای کیفی واساسی اطلاعات حسابداری است. ارائه اطلاعات مربوط، تصمیم گیرندگان رادر اخذ تصمیمات منطقی یاری می دهد ومی تواند عاملی برای جلوگیری از بروز ابهام و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطلاعات مالی محسوب شود.

به موقع بودن 

  قابلیت اتکاء به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می تواند بر اندازه گیریهای گزارش شده در صورتهای مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیریهای حسابداری هنگامی قابل اتکاء است که به طور صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظارمی رود یا درنظراست ارائه کند .

صحیح بودن

صحيح بودن: صحيح بودن به معناي ارايه واقعيت‌ها در قالب كميت‌هاي قابل اندازه گيري با دقت كافي است. براي اين‌كار لازم است حسابداران بدانند چه چيزي را اندازه‌گيري مي كنند كه نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گيري است.

قابل مقایسه

 سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارند. تصمیمات آنان نیز گاهی برمبنای مقایسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر در طول زمان (چندین سال)و یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره های زمانی یکسان، اتخاذ می شود .

قابل رسیدگی و مستند بودن

در مقاله شما اصول حسابداری مفاهیم حسابداری مفروضات حسابداری معادله اساسی حسابداری حسابداری چیست تعریف حسابداری تعریف اصول حسابداری خواهید آموخت

انواع مؤسسه بر اساس نوع فعالیت 

1 مؤسسه خدماتی : مؤسساتی که از طریق ارائه خدمات کسب درآمد میکنند، مؤسسات خدماتی نامیده
میشوند. مانند تعمیرگاه
2 مؤسسه بازرگانی : مؤسسات بازرگانی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش کاال اشتغال دارند، بدون
آنکه شکل کاالی مورد مبادله را تغییر دهند.
برخی از این مؤسسات کاال را بهصورت کلی )فلهای( خریداری نموده و براساس تقاضای مشتریان اقدام به
بستهبندی این کاالها به اشکال و اوزان مختلف مینمایند که این امر هم تغییر در کاال محسوب نمیشود.
مانند فروشگاههای زنجیرهای
3 مؤسسات تولیدی: مؤسساتی هستند که مواد اولیه و کاالهایی را خریداری میکنند و آنها را تغییر
شکل میدهند و یا به کاالی دیگری تبدیل میکنند. مانند ذوب آهن اصفهان که در آن سنگ معدن
آهن را به میلگرد و تیر آهن و … تبدیل مینمایند.

مفاهیم حسابداری چیست

تصویر مرتبط

مفاهیم حسابداری

جدول زیر را با توجه به انواع مؤسسات می باشد

نوع فعالیت                  نمونه
مؤسسات خدماتی    1ـ تعمیرگاه اتومبیل 
مؤسسات بازرگانی    2ـ سوپرمارکت
مؤسسات تولیدی      3ـ نانوایی

معادله اساسی حسابداری

نتیجه تصویری برای معادله اساسی حسابداری

معادله اساسی مبنا وشالوده سیستم حسابداری دو طرفه است. براساس این معادله می توان هر یک از معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی را تجزیه و تحلیل وآثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد.

مفاهیم حسابداری

مطالعه بیشتر