ادامه مطلب
اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید | تحقیق
11 دی 1397

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید | تحقیق

یکی از لازمه های شناخت وظایف دین اینست که یک مرجع تقلید عالم ، آگاه ، دانا ، زنده ،که آشنایی کامل به اصول دین داشته باشد تا در صورت بروز مشکلات به مرجع تقلید رجوع پیدا کنیم و وظایف دینی خود را از ایشان جویا باشیم.