متن آموزشی درمورداسید معده چست و راه های درمان یا پیشگیری آن چیست

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید
  دانلود رایگان

تاريخچه:

اولين بار در سال 1874، بوچر وجود ميكروارگانيزم هاي مارپيچي را در معده پستانداران گزارش كرد. در سال 1924 كوك و ست دريافتند كه در #معده انسان اوره به مقدار فراوان فعاليت دارد. در سال 1959 مشخص شد كه اين فعاليت بر اثر تجويز آنتي بيوتيك از بين مي رود و در نتيجه بايد منشا اين آنزيم باكتري باشد.

اولين كشت باكتري:

#هكيلوباكتر براي اولين مرتبه در مركز مطالعات استرالياي غربي كشت داده شد. گزارشات با استفاده از ميكروسكوپ نوري و الكتروني نشان داد كه اين باكتري به سلول هاي پوشش حمله نمي كند و نتيجه گرفتند پاتولوژيك نيست. بعدها مارشال با استفاده از اندوسكوپي به وجود باكتري جديد كمپيلو باكتري پي برد مارشال فكر مي كرد باكتري جديد يك كامپيلو باكتر است كه در ناحيه دهانه معده ديده مي شود و بنابراين آن را كامپيلوباكتر پيلوريديس ناميد. سپس با توجه به دستور زبان، پيلوريديس به پيلوري اصلاح شد و زماني كه متوجه شدند RNA رپيوزومي 16S اين باكتري مشخصه اي مشابه با rna ريپوزومي 16s باكتري كامپيلوباكتر ندارد كلمه كامپيلو باكتر نيز به هليكوباكتر تغيير نام يافت و بدين ترتيب يك گونه  جديد كشف شد.

اسید معده

ويژگي هاي باكتر شناختي:

#هليكوباكتر پيلوري يك باسيل گرم منفي كم هوازي حلقوي يا مارپيچي است كه در يك انتهاي آن 4 تا 6 تاژك قرار دارد. ساختمان منحصر به فرد باكتري اين قدرت را به آن  داده است كه در معده جاي گرفته و بتواند در برابر اسيد معده و نيز واكنش ايمني معده مقاومت نمايد.

سازش با محيط اسيدي معده:

اسيد معده بسياري از باكتري ها را مي كشد اما هليكوباكتر تكامل لازم براي زيستن در محيط #اسيدي _معده را كسب نموده است.

عدم ترشح #اسيد _معده در نخستين تهاجم باكتري:

وقتي هليكوباكترپيلوري براي اولين بار معده را آلوده مي كند باعث عدم ترشح اسيد معده مي شود كه براي چندين ماه پس از اولين عفونت همچنان ادامه مي يابد.

تجزيه رژوسپكتيو سرم اين افراد نشان داد كاهش شديد و حاد اسيد معده،ناشي از عفونت هليكوباكتر پيلوري است/

براي عدم ترشح اسيد معده دو مكانيزم مطرح شده است. اول اينكه هليكوباكتر پيلوري موادي ترشح مي كند كه باعث توفق توليد اسيد از سلول هاي ديواره معده مي شود/ مكانيزم دوم توضيح مي دهد كه اگر انيتولوكس را كه توسط گلبول هاي سفيد در تورم هاي هليكوباكتر پيلوري آزاد مي شود به موشهاي صحرايي تزريق كنند از ترشح اسيد معده جلوگيري مي كند. نكته جالب توجه اينكه عدم ترشح اسيد معده، به وسيله هسيتامين به دنبال عفونت هايي چون حصبه، شبه حصبه، سل ريه، آماس نايژه و آبهاي ريوي نيز اتفاق مي افتد. مكانيزم عمل هر چه باشد، عدم ترشح اسيد ممكن است به جاي گير شدن باكتري در معده كمك مي كند

چه كسي آلوده است؟

سن و اثر كوهورت:

شيوع عفونت هليكوباكتر پيلوري همراه با افزايش سن افزايش مي يابد. در دنياي غرب، درصد جمعيت مبتلا از نوزادي تا حدود شصت سالگي تدريجا افزايش مي يابد. شيوع بيشتر آلودگي در افراد پيرتر ناشي از اثر كوهورت است. به عبارت ديگر بالاتر بودن فراگيري آلودگي در افراد مسن به اين علت است كه آنها درزمان از زماني زندگي مي كردند كه هليكوباكتر فراوان تر از زمان كنوني بوده است. به نظر مي رسد اين افراد در زمان كودكي به عفونت هليكوباكتر پيلوري دچار شده اند. وضعيتي كه در حال حاضر در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد.

تفاوت جغرافيايي :

الگوي آلودگي هليكوباكتري پيلوري در كشورهاي در حال توسعه با آنچه در كشورهاي غربي ديده مي شود كاملا متفاوت است. اين اختلاف قابل پيش بيني است زيرا انتقال هليكوباكتر پيلوري با نامناسب بودن وضعيت زندگي، افزايش جمعيت و پايين بودن سطح بهداشت آسان تر مي شود.

احتمالا به دلايل فوق ديده شده است كه در كشورهاي در حال توسعه ميزان بازآلودگي پس درمان نيز بسيار بالا است.

ميزان تحصيلات، درآمدو وضعيت زندگي

يك ياخته مشترك اين است كه اين الودگي در ميان گروه هايي كه ميزان تحصيلات و سطح درآمد پايين تري دارند فراگيرتر است.

 • عفونت در خانه و مدرسه

هليكوباكتر پيلوري به طور وسيعي از طريق تماس شخصي با شخص ديگر منتشر مي شود. بنابراين انتظار مي رود كه انتقال غالبا درخانه اتفاق بيفتد.

هليكوباكتر پيلوري از طريق تماس جنسي منتقل نمي شود.

همچنين شواهدي وجود دارد كه هليكوباكتر پيلوري در مدرسه منتقل مي شود.

شغل:

متخصصين #بيماري هاي گوارشي بيشتر از ديگر متخصصان پزشكي به #هليكوباكتر پيلوري مبتلا مي شوند بيشترين آلودگي آنها هنگام گاستروسكوبي است چون حباب ها شيره معده از قسمت بافت برداري شده، فقط چند سانتي متر از صورت شخص فاصله دارند.

تغذيه با شير مادر:

مادراني كه به# هليكوباكترپيلوري مبتلا هستند #پادتن I GA ترشحي بر ضد اين باكتري را وارد شير خود مي كنند. يك بررسي در كشور گامبيا نشان داد شيرخواراني كه ميزان IgA ترشحي ضد هليكوباكتر پيلوري در شير مادر نشان بالا بود در طول دوره شيرخوارگي، كمتر از ساير شيرخواراني كه ميزان پادتن شير مادرانشان كم بوده،دچار آلودگي شدند.

چگونه آلودگي اوليه و بازآلودگي رخ مي دهد؟

 • انتقال توسط حيوانات با غذاها
 • انتقال از طريق آب
 • انتقال آلودگي هنگام اندوسكوپي معده
 • انتقال آلودگي از راه تماس مستقيم

بيماري هاي همراه با هليكوباكتر

 • عفونت اوليه

نشانه هاي عفونت هليكوباكتر:

اولين عفونت مي تواند كاملا بدون نشانه باشد، اما در شماري از بيماران مجموعه اي از نشانه هاي غير اختصاصي ديده مي شود. مثل درد ناحيه اپيگاستر، تهوع، نفخ شكم، ضعف و بي حال و در بعضي موارد تب و اين نشانه ها حدود يك تا 2 هفته طول مي كشد زخم معده حاد ممكن است با خونريزي همراه باشد. كم شدن ترشح اسيد منجر به بهبود غير منتظره بيمار با سندرم زولينگر – آليسون مي گردد.

تصاوير اندوسكوپي:

اختلالات ماكروسكوپي اساس در آنتردم معده ديده مي شود اگرچه ممكن است كورپوس را نيز مبتلا كند. طيف تصاوير اندوسكوپي از يك ورم معده اگزووايتو چركي تا يك تومور كاذب، يا زخم معده متفاوت است. چنان كه ممكن است در ساير بيماران كمتر ديده شود. در 2 تا 4 هفته بهبودي حاصل مي شود.

پيامدها:

حدود 10% آزمايش هاي سرمي مثبت كاذب هستند. احتمالا اين مسئله ناشي از اين است كه بيماراني اخيرا مبتلا شده اند ولي خود بخود عفونتشان برطرف شده است. به نظر مي  رسد وقتي كه عفونت جاي گير شد مي تواند براي ده ها سال و تا پايان عمر بدون درمان باقي بماند.

ورم معده مزمن:

شمار زيادي از افرادي كه به هليكوباكتر پيلوري آلوده هستند يك ورم معده مزمن بدون نشانه و بدون زخم، سرطان يا لنفوم دارند. ورم معده مزمن از اين نظر اهميت دارد كه افراد مبتلا به آن قويا مستعد اين عوارض خطرناك هستند.

هليكوباكتر پيلوري مسئول ورم منتشر حفره معده همراه با زخم هاي دوازدهه و ناحيه قبل از دهانه معده است. اين باكتري احتمالا علت ورم هاي معده بي شمار غير خود ايمن سراسر دنياست.

در حال حاضر ورم معده ناشي از هليكوباكتر پيلوري بدون عارضه عموما موردي براي درمان قطعي ندارد. به هر حال گاهي لازم است بيماران درمان شوند و در رابطه با بيماري هاي چون سرطان معده نامعقول نيز به نظر نمي رسد.

بيماري زخم دوازدهه:

بيماري زخم دوازدهه

بيشترين برخورد باليني كشف هليكوباكتر پيلوري از بيماري زخم دوازدهه بوده است. درمان قطعي هليكوباكترپيلوري به طور موثر وقوع خونريزي زخم هاضمه را كاهش مي دهد.

زخم هاي مزمن معده:

شيوع زخم معده از زنان و مردان مشابه است. زخم در سنين زير 40 سالگي نادر است و در طبقات اجتماعي و اقتصادي پايين تر رخ مي دهد.

با درمان قطعي در ريشه  كني باكتري هليكوباكترف بازگشت زخم معده به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. علت مهم زخم معده هليكوباكتر است زيرا درمان قطعي عفونت از بازگشت بيماري جلوگيري مي كند.

تشخيص عفونت:

 • آزمايش هاي تهاجمي: مثل آزمايش اوره آز بافت برداشت شده
 • آزمايش غير تهاجمي : مثل آزمايش اوره تنفسي

درمان هليكوباكتر:

پذيرش از طرف بيماري: به عنوان يك عامل مهم تاثير گذار بر موفقيت درمان قطعي عفونت معرفي شده است. بنابراين بيماران بايد كاملا مطلع باشند و انگيزه كافي در آنها ايجاد شده باشد. رژيم دارويي بيمار نيز بايد راحت و غيرسمي باشد.

درمان هليكوباكتر

مقاومت به آنتي بيوتيك:

بسياري از رژيم هاي درمان قطعي عفونت حاوي يكي از نيتروايميدازول، مترونيدازول يا تينيدازول ها مي باشند. نتايج بدست آمده از اين رژيم ها بستگي به حساسيت گونه باكتري بيمار به اين داروها دارد. شيوع گونه هاي مقاوم به اين داروها گزارش شده است. خوشبختانه هيچ گونه مقاوم به آموكسي سيلين يا تتراسيكلين تاكنون گزارش نشده است. بنابراين پيدا كردن رژيمي كه در بيماران مبتلا به گونه هاي مقاوم به آنتي بيوتيك باشد مهم خواهد بود.

اسید معده

داروهاي اصلي كه در درمان استفاده مي شوند:

سبيموت

نيتروايمدازول

مترونيدازول

تينيدازول

آموكسي سيلين

تتراسيكلين

كلارتيرومايسين

 • شكل دارو
 • زمان خوردن دارو
 • پناهگاه باكتري

روي موفقيت درمان تاثيردارند.

اسید معده

درمان در كودكان بوسيله درمان 3 دارويي بيسموت به اضافه آموكسي سيلين صورت مي گيرد كه ميزان درمان قطعي بهتري در كودكان نسبت به بالغين ايجاد مي نمايد. دليل آن مشخص نيست اما ممكن است ناشي از اختلاف پاسخ ايمني يا ترشح اسيد كمتر بعد از عفونت اوليه باشد.

پاسخ هاي گوناگون به داروها:

غالبا افراد در جذب، انتشار و متابوليسم داروها با يكديگر فرق دارند. اين تفاوت مي تواند ناشي از بيماري هاي ارگان هاي اصلي چون كبد و كليه ها باشد، اما در بسياري از موارد عامل ژنتيك نيز دخالت دارد. چنين متغيرهايي ممكن است درمان قطعي هليكوباكترپيلوري را تحت تاثير قرار دهند اما در اين مورد اطلاع كمي داريم.

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.