دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید
  دانلود رایگان

طرح درس فیزیولوژی گوارش

نام درس : فیزیولوژی گوارش پزشکی                        

زمان تشکیل کلاس : شنبه : (12-8)

تعداد ساعت : 12 ساعت  ( 2 گروه)         کلاس                فراگیران : دانشجویان پزشکی      پیش نیاز : آناتومی دستگاه گوارش                                           

****************************************************

مقدمه :

در این بخش از فیزیولوژی وظائف و فعالیتهای دستگاه گوارش شامل :

فعالیتـهای حرکتی، فعالیتهای ترشحی، هضم و جذب مواد در دستگاه گوارش و کنترل درونی ( اینتریسیک)  و بـرونی ( اکسترینسیک) اعمال دستگاه گوارش مورد بحث قرار گیرد.

 

جلسه اول :

هدف كلي (GIO) :

            دانشجو با اجزاء تشکیل دهنده دستگاه گوارش و فعالیتهای کلی لوله های گوارشی آشنا شود.

اهداف ویژه :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            1-قسمتهای مختلف تشکیل دهنده دستگاه گوارش را نام ببرد.

            2- ساختمان جدار لوله گوارش را توصیف کند.

            3- فعالیت الکتریکی عضله صاف لوله گوارش و ویژگیهای آن را شرح دهد.

            4- سیستم عصبی انتریک و نحوه ارتباط آن با سیستم عصب خودمختار را توضیح دهد.

            5- اصول کلی حرکات لوله گوارش و مکانیسم ایجاد آنها را بیان کند.

            6- انواع روشهای کنترل رفلکسی اعمال دستگاه گوارش را با یکدیگر مقایسه کند.

            7- اصول کلی ترشحات لوله گوارش را توضیح دهد.

            8- نحوه خونرسانی لوله گوارش و چگونگی تنظیم جریان خون روده ای را توضیح دهد.

****************************************************

جلسه دوم :

هدف كلي (GIO) ) :

دانشجو با فرآیندهای گوارشی دهان، حلق و مری آشنا میشود.

اهداف ویژه :

در انتهای  این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            1- حرکت گوارشی دهان ( عمل جویدن ) و مکانیسم آن را شرح دهد.

            2- انواع غدد بزاقی و نوع و میزان ترشح آنها را توضیح دهد.

            3- درباره اجزای تشکیل دهنده بزاق و نقش آنها بحث کند.

            4- نحوه تنظیم ترشح بزاق و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد.

            5- مراحل مختلف بلع را نام برده و تفاوت آنها را از نظر مکانیسم توضیح دهد.

            6- مراحل مختلف بلع حلقی را شرح دهد.

            7- ساختمان مری را از نظر بافت شناسی شرح دهد.

            8- اعمال حرکتی و ترشحی مری را توضیح دهد.

**دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس فیزیولوژی گوارش آناتومی و فیزیولوژی دانلود طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس آناتومی دستگاه گوارش**************************************************

جلسه سوم :

هدف كلي (GIO) :

دانشجو با فرآیندهای گوارشي معده آشنا میشود.

اهداف ویژه :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            1- چهار بخش تشریحی معده را نام برده و درباره غدد و سلولهای مترشحه موجود در هر بخش بحث کند.

            2- سه نوع عمل حرکتی معده را شرح داده و نقش آنها را در تخلیه معده بیان کند.

            3- انواع غدد ترشحی معده و سلولهای آنها را نام ببرد.

            4- مکانیسم ترشح اسید معده را توضیح دهد.

            5- سد مخاطی معده را توصیف کرده و عوامل تضیف کننده و تقویت کننده آن را نام ببرد.

            6- عوامل موثر بر ترشح اسید معده و راههای کنترل آن را شرح دهد.

            7- آنزیمهای مخختلف مترشحه از معده را نام برده و عمل فیزیولوژیک هریک را توضیح دهد.

            8- فازهای مختلف کنترل حرکات و ترشحات معده را توضیح دهد.

****************************************************

دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس فیزیولوژی گوارش آناتومی و فیزیولوژی دانلود طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس آناتومی دستگاه گوارش

جلسه چهارم

هدف كلي (GIO) :

دانشجو با ساختمان و عمل غدد ضمیمه گوارش آشنا میشود.

اهداف ویژه (SOB) :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو

            1- بخشهای ساختمانی لوزالمعده و عملکرد کلی هریک را توضیح دهد.

            2- اجزای تشکیل دهنده شیره لوزالمعده را نام ببرد.

            3- عوامل موثر بر ترشح آنزیمها و آب و الکترولیتهای شیره لوزالمعده را شرح دهد.

            4- اعمال هضمی آنزیمهای مختلف شیره لوزالمعده را شرح دهد.

            5- نقش کبد در تولید صفرا را توضیح داده و اثر عوامل مختلف بر تولید و تخلیه صفرا را شرح دهد.

            6- اجزای تشکیل دهنده صفرا را نام ببرد.

            7- انواع یرقان را از لحاظ مکانیسم ایجاد شرح دهد.

            8- در مورد نقش صفرا در گوار ش مواد غذایی بحث کند.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.