متن آموزشی درموردحسابداری میانه یک سرمایه گذاری های بلندمدت و صورتهای مالی تلفیقی

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید
  دانلود رایگان
اهمیت موضوع
مدیریت بمنظور رشد تجاری واحد تحت تصدی خود ، همواره اندازه ی واحد تجاری را به گونه ای افزایش دهد که با صرفه جویی در مقیاس بتواند به هدف کاهش هزینه های خود دست یابد به عبارت دیگر اندازه واحد تجاری باید به نحوی گسترش یابد که هزینه های ثابت تولید در سطح واحد محصول کاهش یابد از جمله خط مش های مورد توجه مدیریت جهت دستیابی به چشم انداز بلند مدت شرکت که همانا رشد تجاری و افزایش ارزش واحد تجاری است سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها می باشد.
بمنظور درک بالای این خط مش ، اشاره به شرکت کوکاکولا کفایت میکند.
صورتهای مالی تلفیقی این شرکت نشان می دهد که بیش از 58درصد ازکل مبلغ خالص درآمد عملیاتی تلفیقی این شرکت در سال 2004 میلادی مربوط به فروش شرکت های فرعی آن در خارج از قاره آمریکا بوده است.
بحث صورتهای مالی تلفیقی از جمله مباحث بسیار کلیدی رشته حسابداری محسوب می شود که در محیط تجاری امروز بسیار کاربردی می نماید.
در استانداردهای حسابداری ایران سعی می گردد تا حد امکان قاعده رجحان محتوا برشکل رعایت گردیده و توانایی کنترل واحد تجاری اصلی شرط اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی به حساب آید البته استثناهایی نیز در این رابطه وجود دارد که در این فصل به آن اشاره می شود.
سرمایه گذاری ها
ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی دارد که آن را از سایر دارایی ها متمایز ساخته است. این مشخصه ی کلیدی شیوه ی خاص آن در کسب منافع اقتصادی است. طبق تعریف ارائه شده در استانداردهای حسابداری ایران سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ( به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره ) افزایش در ارزش یا سایر مزایا ( مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ) نگهداری میکند. بنابراین سرمایه گذاری طیفی گسترده دارد که انواع دارایی ها را در برمی گیرد ولی موضوع بحث ما در اینجا صرفا سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد که استانداردهای حسابداری ایران دو طبقه بندی مختلف از آن را ارائه نموده اند.
سرمایه گذاری بلند مدت
به قصد استفاده مستمر در فعالیت واحدهای تجاری نگه داری شده و هنگامی میتوان یک سرمایه گذاری را بعنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی نمود که قصد نگه داری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد بنابراین سرمایه گذاری بلندمدت مشتمل بر موارد زیر است:
الف: سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسحیلات بلندمدت اعطایی به این واحدها
ب: سرمایه گذاری های که اساسا جهت حفظ ، تسحیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است.
ج: سرمایه گذاری هایی را که نمیتوان واگذار کرد یا بدون تاثیر عمده برفعالیت های واحد تجاری قابل واگذاری نیست.
د: سرمایه گذاری های که با قصد استقاده مستمر توسط واحد تجاری نگه داری می شود و هدف آن تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه ای واحد تجاری است
سایر طبقات سرمایه گذاری ها نیز در زمره ی سرمایه گذاری های جاری قرار می گیرند.
استانداردهای حسابداری ایران ، سرمایه گذاری ها را از لحاظ اینکه برای آن بازار فعالی وجود داشته باشد یا خیر به دودسته تقسیم می شود:
الف: سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار
نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجو دارد بطوری که از طریق آن به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد دست یافت.
سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد :
ب: سرمایه گذاری های غیرسریع المعامله  
سایر سرمایه گذاری هایی که در طبقه سریع المعامله قرار کیرند در این طبقه جای میگیرند این نوع سرمایه گذاری نیز میتواند شامل کوتاه مدت و بلند مدت است بنابراین سریع المعامله بودن یک سرمایه گذازی ارتباطی به طبقه بندی آن بعنوان سرمایه گذاری جاری یا بلند مدت ندارد و سرمایه گذاری های جاری یا بلند مدت میتوانند شامل سرمایه گذاری های سریع المعامله و سایر یرمایه گذاری ها باشد.
دقت داشته باشید که سرمایه گذاری در اوراق بهادار ممکن است در اوراق بدهی و یا در اوراق سرمایه ای انجام گیرد در این فصل ابتدا سرمایه گذاری در سهام را بحث میکنیم و در ادامه فصل به سرمایه گذاری در اوراق بدهی نیز اشاره می شود.
بهای تمام شده ی سرمایه گذاری ها
بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن از قبیل کارمزد کارگذار،حق الزحمه ها و  عوارض مالیات را نیز در بر میگیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست همچنین توجه داشته باشید که بهای تمام شده ی سرمایه گذاری ها بر مبنای تک تک سرمایه گذاری های آن تعیین میشود.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.