پاورپوینت درباره آیین نامه‌ حفاظتی‌ وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

پاورپوینت درباره آیین نامه‌ حفاظتی‌ وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

 

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۳۹
حجم ۳۲۲ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی فنی مهندسی

توضیحات کامل

 

 

 

 

ساختمان و نگهداری

ماده ۱ : به طور کلی در بالابرها نکات زیر باید رعایت شود.

 الف – قسمتهای مختلف بدنه و وسایل انتقال نیرو و سایر لوازم دارای استقامتکامل مکانیکی بوده و از جنس مرغوب ساخته شده و مقاومت مکانیکی آنها بهتصویب مقام صلاحیت دار رسیده باشد.

 ب – دستگاه باید در همه حال (چه در موقع کار و چه در توقف) بازدید و نگهداریشده و در تعمیر آن دقت کافی مبذول گردد.

آیین نامه‌ حفاظتی‌

 

 ج – هر روز توسط متصدی دستگاه مورد بازدید قرار گرفته و حداقل هفتهای یک بار به وسیله متخصص مربوطه که مسؤولیت کلی و فنی آن را به عهده دارد دقیقاً بازرسی شود.

 

نشاندادن ظرفیت مجاز

 

 

ماده ۲ : حداکثر ظرفیت مجاز بالابر باید از طرف کارخانه سازنده

 به طور مشخص و خوانا در روی هر دستگاه نوشته شده باشد.

ممنوعیت بلند کردن بار اضافه بر ظرفیت

 

ماده ۳ : در تمام بالابرها بلند کردن بار بیش از ظرفیت مجاز ممنوع است مگر هنگامآزمایش دستگاه.

 

ماده ۴ : همیشه بایستی بار بهطور ملایم بالا و پایین آورده شود بهطوریکه در شروع بلندکردن یا حین پایین آوردن و توقف ضربهای به دستگاه وارد نگردد.

 

 

پیچ و مهرهها

ماده ۵ : در دستگاههای بالابر کلیه پیچ و مهرههای اتصال باید طوری ساخته و حدیدهو قلاویز شده باشند که طول پیچ در هر یک کافی بوده و در صورت لزوم بتوانمهرهها را محکم نمود. همچنین پیچ و مهرههای قطعات متحرک باید توام با واشرهایفنری و غیره باشد تا از           شل شدن مهره جلوگیری بعمل آید.

آیین نامه‌ حفاظتی‌

 

قطر استوانه نگهدارنده کابلهای بالابر

ماده ۶ : قطر استوانههای نگهدارنده کابل نباید کمتر از ۳۰ برابر قطر کابل باشد به شرط این که لااقل مساوی سیصد برابر قطر کلفتترین سیم کابل باشد، ولی ارجحاست که قطر استوانه مزبور مساوی ۴۵۰ برابر ضخیمترین سیم کابل در نظر گرفتهشود.

 

آیین نامه‌ حفاظتی‌

 

ماده ۷ : دو سر استوانه نگهدارنده کابل باید دارای لبه باشد بهطوری که حداقلبلندی این لبهها کمتر از ۵/۲ برابر قطر کابل مربوطه نباشد.

 

  • حمید دلستان
  • هیچ
  • 16
  • ۰۸ شهریور ۹۷
برچسبها

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0