دانلود پاورپوینت آماده در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

امتیاز 3.00 ( 1 رای )
دانلود پاورپوینت آماده در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات
نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
3,000 تومان
  خرید این محصول

دانلود پاورپوینت آماده در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: ۴۵اسلاید

حجم فایل:۳ مگابات

جزئیات و دریافت

کلیات

-منشا: مزودرم و اکتودرم (نورال کرست)
-تغییر سلولهای مزودرمی به بافت هم بند شل جنینی (مزانشیم) در انتهای ۴th w
-سه منشا متفاوت مزانشیم (بافت هم بند جنینی)
-مزودرم
-مزانشیم پاراآگزیال : سومایتها و یا سومیتومرهای پره اکسیپیتال (کرانیال)

ایجاد عضلات مخطط در سر، تنه و اندام

مزانشیم لترال پلیت (سوماتوپلوریک): و بخش مشخصی از هر سومایت

– ایجاد عناصر اسکلتی، لیگامانها، تاندونها، فاسیاها، بافت همبند عضلانی

 
 
تکامل استخوانهای انداماکتودرم
-مزانشیم نورال کرست: میدبرین و هایندبرین

-عناصر اسکلتی ویسروکرانیوم و بیشتر نوروکرانیوم، لیگامانها، تاندونها، فاسیا و بافت همبند عضلانی

 

 

مزودرم پاراآگزیال و لترال پلیت

منشاء سیستم اسکلتی

نحوه تشکیل بافت استخوانی

تکامل جمجمه

تشکیل قاعده جمجمه

نوروکرانیوم ممبرانوس

(درموکرانیوم، Dermal bones)

فونتانلها

خلاصه منشا جنینی نوروکرانیوم

مشتقات قوس اول برانشیال

ناهنجاریهای اسکلتی سر و گردن

 

ایجاد جوانه اندام (Initiation phause)

 

تکامل اندام در امتداد سه محور

سلولهای مزانشیمال جوانه اندام

تشکیل مفاصل سینوویال

تشکیل سنتروم

تشکیل دیسک بین مهره ای

دفورمیتی در ستون فقرات

استرنوم

تکامل سیستم عضلانی

منشا و شکل گیری عضلات نواحی مختلف

عضلات سر و گردن

عضلات اندام

بافت همبند عضلات

 

تکامل استخوانهای اندام

 

nاولین بافتی که علائم آشکاری از تمایز

    را نشان می دهد

nتراکمی از سلولهای مزانشیمال در

     قسمت مرکزی بخش پروگزیمال جوانه اندام

nاثر مهاری اکتودرم در تمایز سلولها به غضروف

nبیان BMP-2 & 4 توسط سلولهای ناحیه متراکم شده

nترتیب تشکیل استخوانها پروگزیمودیستال است

nاز طرفی دیگر ترتیب تشکیل عناصر postaxial مقدم بر preaxial است

nعناصر postaxial: اولنا، انگشتان ۴ و ۵ و استخوانهای مچی مربوطه

nعناصر preaxial: رادیوس، انگشتان ۱ و ۲ و ۳ و استخوانهای مچی مربوطه

 

 

تشکیل مفاصل سینوویال

 

 

nاز طریق جدا شدن استوانه های پیش غضروفی

nابتدا: تبدیل مزانشیم اینترزون به بافت فیبرو الاستیک

nتمایز بافت فوق به سه لایه

     یک لایه غضروفی در انتهای هر یک از سطوح

         مفصل آینده

     یک لایه سنترال از بافت همبند متراکم

nتبدیل لایه سنترال به عناصر درونی مفصل

       ایجاد منیسکها و کروشیت لیگامان از لایه سنترال

       ایجاد واکوئلها در لایه سنترال و ایجاد حفره مفصلی

nتشکیل کپسول مفصل از مزانشیم اطراف اینترزون

 

 

قطعه قطعه شدن مزودرم پاراآگزیال
 ایجاد سومایتها (یا حلقه حلقه شدن)

 

nتشکیل ساختارهای حلقوی از مزودرم پاراآگزیال

       بنام سومیتومر در روزهای ۱۸ و ۱۹

nو در اطراف گره هنسن

nتحت تاثیر ژنهای سگمنتیشن زایگوتیک

nایجاد رومبومرها، قوسهای برانشیال، سومایتها

nبعد از تشکیل هفت سومیتومر کرانیال

nتشکیل اولین جفت سومایت: روز ۲۰ بعد از لقاح

nهر روز ۳ تا ۴ و در نهایت ۴۲ تا ۴۳ سومایت

nاز بین رفتن ۷ سومایت کائودال و باقیماندن ۳۷ سومایت

nاوکسیپیتال (۴)، سرویکال (۸)، توراسیک (۱۲)، لومبار (۵)، ساکرال (۵) و  کوکسیژآل (۳)

پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی

تشکیل اسکلروتوم، میوتوم و درموتوم از سومایت

 

 

nتشکیل اسکلروتوم از دیواره ونترومدیال

nگسترش در اطراف نورال تیوب و نوتوکورد

nو شرکت در تشکیل مهره

nتشکیل میوتوم

nلایه ای جدید از دیواره خلفی سومایت

nگسترش میوتوم در جهت ونترال

nگسترش درموتوم به زیر اکتودرم

 

تکامل ستون مهره ها

 

 

nتشکیل مهره

      توسط یکی شدن چند بخش غضروفی اولیه

nسنتروم: از بخش ونترومدیال اسکلروتوم

nنورال آرک: از سلولهای لترال اسکلروتوم

nتشکیل دنده ها:

       از زوائد دنده ای در ناحیه توراسیک

nشروع تکامل هر مهره با القاء بخش ونترومدیال                                                                   اسکلروتوم توسط نوتوکورد و با واسطه Shh

nدخالت ژنهای Pax9 و Msx2 از سقف نورال                                                                         تیوب در تشکیل بخش دورسال (نورال آرک) مهره

nدخالت ترکیبی خاص از هوموباکس ژنها در ایجاد مهره های هر ناحیه با ویژگیهای خاصشان

nاثر ویتامین A یا رتینوئیک اسید در جابجایی کرانیال یا کائودال مهره ها

nتشکیل سنتروم

 

پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی

nتقسیم هر اسکلروتوم

       به بخشهای کرانیال (سری) و کائودال (دمی)

nاتصال بخش کائودال یک اسکلروتوم

     با بخش کرانیال اسکلروتوم بعدی:

     تشکیل جسم مهره (سنتروم)

nستون مهره ها شامل چند ناحیه است:

nاوکسیپیتال، سرویکال، توراسیک، لومبار، ساکرال، کائودال

nنیمه کرانیال اولین سگمان سرویکال

     با نیمه کائودال چهارمین اسکلروتوم اوکسیپیتال

nتشکیل قاعده استخوان اوکسیپیتال

 

تشکیل دیسک بین مهره ای

 

 

nمشارکت اسکلروتوم و نوتوکورد

nسلولهای اسکلروتوم در مرز تقسیم به دو نیمه کرانیال و کائودال با هم یکی شده

nآنولوس فیبروزوس را می سازند

nسلولهای نوتوکورد در مرکز آنولوس …

nنوکلئوس پولپوزوس را می سازند

nاز بین رفتن نوتوکورد در ناحیه سنتروم (جسم)

 

استرنوم

 

nمنشا مزودرم سوماتیک

nایجاد دو نوار مزانشیمال در انتهای هفته ششم

nغضروفی شدن نوارهای فوق

nاتصال دو نوار غضروفی در خط وسط

nتقسیم به سگمانها در جهت کرانیوکائودال

nایجاد مراکز استخوانساز  تا آخر ماه دوم

nیکی شدن سگمانها بهنگام استخوانی شدن

nاستخوانی شدن زائده گزیفوئید در زمان تولد

 

تکامل سیستم عضلانی

 

nمنشا سیستم عضلانی: مزودرم

nباستثنا: میواپیتلیال، میوسیتهای ایریس، میوسیتهای غدد پستان و غدد عرق

nاز اکتودرم

nعضلات اسکلتی

     مزودرم پاراآگزیال: سومایتها و سومیتومرها

nعضلات قلبی و عضله صاف گوارشی و تنفسی

     مزودرم اسپلانکنیک

nعضلات صاف عروق و ارکتور پیلی

     مزودرم همان موضع

n

تصویری از محیط پاورپوینت

پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی

پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.