دانلود پاورپوینت آماده در مورد روانشناسی احساس و ادراک

 

دانلود پاورپوینت آماده در مورد روانشناسی احساس و ادراک

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: ۸۳اسلاید

حجم فایل:۴۴۱KB

-علم و ادراک از نظر فلاسفه یونان:

تمامی این فلاسفه بر این اعتقاد بودند که معلومات ما از جهان اعتباری ندارد و تمامی ادراکات انسانی حتی بدیهات اولیه باطل و خیال محض است!

-سقراط و ارسطو:

برخلاف فلاسفه قبلی (سوفسطاییان) اعتقاد داشتند که «جهان معلومات، هیچ در هیچ نیست» و انسان می تواند با نیروی عقل واقعیت های جهان بیرون را به درستی دریابد.

روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت درباره روانشناسی احساس و ادراک

علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب:

-دکارت:

 تجربه حسی وسیله ارتباط انسان با خارج است، نه تنها برای کشف حقیقا امور بلکه برای زندگی کردن.

-جان لاک:

تصورات ذهنی و معلومات حاصل تجربه حسی است. (لوح سفید)

 

 

علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب:روانشناسی احساس و ادراک

-لایب نیتس:

 مخالف دکارت لاک بود و عقیده داشت نفس انسان به ۲ روش ادراک میکند : ادراک پنهان و بالقوه که نفس از آن غافل است و ادراک آشکار و بالفعل که نفس بدان واقف است.

 

روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت درباره روانشناسی احساس و ادراک

 

علم و ادراک از نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی:روانشناسی احساس و ادراک

-کندی:

احساس و ادراک را از جمله قوای نفس می داند که آنها را به ۳ مقوله قوه حاسه (حواس پنج گانه )، قوه متوسطه (که صور حاصل از قوه حاسه را بدون حضور ماده در ذهن ایجاد می کند) و قوه عاقله (صور اشیاء را مجرد از شکل و هیئت خارجی درک می کند مثل درک رابطه علی – معلولی)

-ابن سینا:

ادراک یعنی درک صورت اشیاء به کمک دستگاه های حسی و تجرید آنها از شی مادی که به وسیله ادراک حسی و عقلی صورت می پذیرد.

 

 

 

موضوع و تعریف  احساس و ادراک:روانشناسی احساس و ادراک

موضوع ادراک:

انسان واقعیت های خارجی یا داخلی را به وسیله گیرنده های حسی دریافت نموده و پس از تعبیر و تفسیر به به ادراک می رساند

که تکامل این ادراک به شناخت برخی پدیده های عالم هستی منجر می شود.

در روانشناسی علمی در زمینه ادراک حسی به کشف قوانین ادراکی و میکانیزم های آن می پردازد.

رفتارگرایان عقیده داشتند رفتار ادراکی یا پاسخی است که همواره به دنبال اثر محرک خارجی یا داخلی از موجود زنده سر می زند.

 

 

 

 

موضوع و تعریف  احساس و ادراک:

تعریف ادراک:

فرایند ذهنی یا روانی که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آنها را به گونه ای فعال بر عهده دارد.

بنا به اینکه موجود انسانی در معرض اطلاعات حسی بی شماری در آن واحد قرار دارد پس سازماندهی ادراکی

و گزینش از بین اطلاعات حسی برای وی دارای اهمیت است.

در جریان گزینش فرضیات ماقبل ادراکی تجربیات و یادگیری های قبلی وحالات انگیزشی در لحظه ادراک نقشی تعیین کننده دارند.

(این می تواند پایه ای برا ی پیدایش خطاهای ادراکی نیز باشد!)

 

 

تشکل ادراکی:

تاثیر معنی اشیاء در تشکل ادراک :

vمعنی اشیاء برای شخص ادراک کننده همانند یک فیدبک یا پسخوراند است که در چگونگی سازمان یابی ادراکی اثر می گذارد.

vدر موقعیت هایی که محرک مبهم است این کیفیت به راحتی قابل تشخیص است.

در این گونه موقعیت ها تمامی معانی، نگرش ها، تجربه های عاطفی، و انگیزه ها در بازشناسی محرک ها و ادراک تاثیر می گذارد.

vاین پدیده را می توان با قانون تجمع یا بستگی گشتالت نیز تبیین و تفسیر کرد.

vحتی معانی اشیاء ادراک رنگ آنها را نیز تغییر می دهد (قلب به رنگ آبی کمتر از قلب به رنگ قرمز ادراک می شود).

 

 

 

تشکل ادراکی:

ادراک کودک و نوزاد:

(۳خطاهایی که تا سن ۱۱ – ۹ سالگی افزایش می یابند و از آن پس رو به کاهش می گذارند(مانند خطای وزن، مقایسه خطوط مایل).

تحول ادراک کودک:

oنوزاد های یکی دو روزه  تفاوت مزه های مختلف را تشخیص می دهند..

oنوزادان قادر به تشخیص بو های مختلف می باشند .

oصدای آشنا را از صداهای نا آشنا تمیز می دهد.

oولی دقت بینایی او کم است و تا حدود ۴- ۲ ماهگی اشیاء و محیط اطراف خود را به وضوح و دقت نمی بیند.

 

روانشناسی احساس و ادراک,پاورپوینت درباره روانشناسی احساس و ادراک

نشانه های ادراک فاصله:

.Bهمگرایی

oعلاوه بر تطابق که به وسیله هر چشم به صورت مجزا صورت می گیرد، به منظور این تطابق می بایست

هر دو چشم در جهت شی به سمت یکدیگر متمایل شوند که به این حات همگرایی اطلاق می شود.

oهمگرایی برای اشیایی بیشترین کاربرد را دارد که کمتر از ۵ متر از ما فاصله دارند و برای اشیایی

دورتر چون خطوط نگاه ۲ چشم به صورت موازی ادامه پیدا می کنند دارای کنش متفاوتی هستند.

 

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0