کار آموزی کامپیوتر شعبه تامين اجتماعي ميانه ۳۶ ص

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
3,500 تومان
  خرید این محصول

 

کار آموزی کامپیوتر – شعبه تامين اجتماعي ميانه ۳۶ ص

مقدمه و تشكر

 

 

 

آنچه در اين گزارش مورد مطالعه قرار مي گيرد بيان مواردي است كه درطي  دوره كار آموزي مشاهده و يا توسط سرپرست كارآموزي بيان شده است.

شعبه تامين اجتماعي ميانه از برنامه خاص سازمان كه به زبان فاكس پرو مي باشد استفاده مي كند واز نرم افزار هاي خاص ديگري براي انجام مورد استفاده نمي كند

و بيشتر وظايف سوپروايزر شعبه مربوطه به رفع مشكلات پيش آمده در شبكه مي باشد.به همين دليل در اين گزارش به شرح توضيحاتي در مورد شبكه و ساختار آن و آنچه يك سوپر وايزر بايد بداند پرداخته شده است.

درپايان شايسته است ازاستاد گرامي آقاي مهندس سيمين فربه عنوان استاد راهنما سپاسگزاري و تشكر نمايم.

 

                                                              

آشنايي با مكان كارآموزي

تاريخچه تامين اجتماعي و ساختار آن:

اصل ۲۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري ازحمايتهاي تامين اجتماعي را به عنوان يك حق اساسي وهمگاني قلمداد نموده است در واقع تامين اجتماعي به عنوان مهمترين اهرم برقراري عدالت اجتماعي تلقي گرديده  و برخورداري از آن به منظور بازنشستگي،بيكاري ، از كارافتادگي،بي سرپرستي،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتي درماني از ضروريات  خاص محسوب مي شود .  در ايران تامين اجتماعي با توجه به سابقه طولاني فعاليت از جايگاه ممتازي برخوردار است .اين موقعيت در يك فرايند تكاملي حدود ۶۵ ساله با شروع كار صندوق احتياط وزارت طرق و شوارع در سال ۱۳۰۹ اغاز گرديدو با تصويب قوانين بيمه هاي اجباري كارگران در سال ۱۳۲۲ بيمه اجباري كارگران در سال ۱۳۳۱   و تامين اجتماعي در سال   ۱۳۵۴ تكامل يافته است.

نمودار سازماني وتشكيلات:

نمودار سازماني تركيب رسمي سازمان را منعكس مي كند و مي تواند بعنوان يك وسيله با ارزش مورد استفاده قرار گيرد.

نمودار سازماني همچنين مي تواند در نشان دادن اختيارات و مسئوليت ها ،فعاليتها و كانالهاي ارتباطي موثر واقع شود.

نمودار سازماني مدل تصويري است كه ميتواند در تشريح و توصيف و يا روابط سازمانها را ياري دهد.نمودار سازماني همچنين بايد با تغيير واحد هاي سازماني و روابط بين آنها تغيير داده شود از مزاياي نمودار سازماني اين است كه در تعيين و ارتباط قسمتهايمختلف به عنوان وسيله شناسايي و نيز به عنوان وسيله برقراري ارتباطات و جريان اطلاعات است.

نمودار سازماني نماينگر مقام و مرتبه سازماني است و به عنوان يك مدل است از فرايند پوياي عكس العملهاي انساني است.

نمودار سازماني و تشكيلاتي سازمان تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

فصل دوم

ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

فصل سوم

آزمون آموخته ها،نتايج و پيشنهادات

 

 

 

فصل اول

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

 

سازمان تامين اجتماعي ميانه پس از مكانيزه شدن شامل قسمتهاي زير مي باشد:

درآمد،اجرائيات،بازرسي،بيمه شدگان،نام نويسي،اداري،مالي،فرابري داده ها.

وظايف هر كدام از اين بخش ها با توجه به هدف برنامه اي كه اين قسمت ها نوشته شده است بررسي مي گردد.

امور بيمه شدگان:

واحد بيمه شدگان شامل بخش هاي بايگاني فني،كاركرد و ريز دستمزد و بيمه شدگان،بيمه شدگان خاص،كمك هاي كوتاه مدت و كمك هاي بلند مدت مي باشد.

اهداف كلي سيستم شامل موارد زير مي باشد:

انجام امور مستمري بگيران شامل صدور احكام ، محاسبات گزارشات مربوطه و  بررسي سوابق و تعيين ميزان پرداخت انواع كمك هاي كوتاه مدت به بيمه شدگان مطابق تعهدات قانوني مر بوطه.

بايگاني فني:

امكان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فني بيمه شده گاني كه سوابق پرداخت حق بيمه آنها از سوي واحد نام نويسي و  حساب هاي انفرادي به ساير شعب و يا ادارات و مراكز ستادي ارسال و يا بلعكس و اصل مي گردد.

همچنين اين سيستم آمار پرونده هايي كه ارسال و يا واصل شده اند و يا از رديف بايگاني خارج شده اند را مورد احتساب قرار مي دهد.

كاركرد و ريز دستمزد بيمه شدگان:

دسترس سريع به كاركرد و ميزان دستمزد مشمول كسر حق بيمه افراد بيمه شده در هر مقطعي از تاريخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و يا مشاهده بيمه شده و همچنين برقراري و پرداخت انواع حمايتهاي قانوني و يا استداد و انتقال حق بيمه از مهمترين وظايف اين سيستم است.

 

 

بيمه شدگان خاص:

دسترسي سريع به كاركرد و ميزان دستمزد بيمه شدگان اختياري از وظايف اين بخش است.

كمك هاي كوتاه مدت:

احراز شرايط استحقاق و همچنين تعيين مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،كمك ازدواج،بيمه بيكاري و همچنين كليد حمايتهاي كوتاه مدت،صدور معرفي به كار و استخدام وضعيت از وظايف اين بخش مي باشد.

كمكهاي بلند مدت:

برقراري و پرداخت مستمري هاي بازنشستگي ،از كارافتادگي و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احكام افزايش سالانه و پرداخت كمك عائله مرزي ،عيدي پايان سال و انجام تسويه حساب از وظايف اين بخش مي باشد.

با توجه به مطالب ياد شده در فصل قبل نتايج زير دررابطه با شبكه ايجاد شده در شعبه و برنامه مورد سازمان حاصل شد.

برنامه سازمان تامين اجتماعي كه برنامه بسيار بزرگي مي باشد و در تمام شعب تامين اجتماعي در سراسر كشور از همين برنامه استفاده مي شود به زبان فاكس پرو نوشته شده    را اشغال مي كند  و به همين جهت تبديل آن به صورت گرافيكي ۴x است و فضايي معادل كار دشواري است.

چرا فاكس پرو انتخاب شده است؟

دلايل  استفاده از فاكس پرو به شرح زير است:

۱.استفاده بهينه از سيستم:

فاكس پرو وسيله اي است كه هدف از طراحي آن ، ايجاد امكاناتي است كه:

-بتوان با آن اطلاعات را جمع آوري كرد و به شكل مناسب و دلخواه سازمان دهي كرد.

– اطلاعات سازمان دهي شده را به اشكال مختلف در دسترس قرار دهد.

-عمليات مخصوص روي اطلاعات و گزارشهاي متنوع را در اختيار همگان قرار دهد.

زبانهايي مثل پاسكال نيز مي تواند امكاناتي را در زمينه اطلاعات در اختيار ما قرار دهد.ولي اين امكانات با فاكس پرو قابل مقايسه نيست زيرا پايه اي زبانها عملي است نه تجاري/اطلاعاتي.

در فاكس پرو بهينه ترين حالت در استفاده از امكانات سيستم در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال با استفاده از آن مي توان زمان و بيشترين سرعت انجام داده و در يك جمله مي توان گفت سرعت پردازشي و سازماندهي اطلاعات بالاست.

استفاده آسان

مي توان با استفاده از كمترين فرمانها،در مدت كوتاهي برنامه اي را طراحي كرد كه براي انجام اين عمل در زبانهاي ديگر ممكن است با بكارگيري دهها فرمان به هدف مورد نظر برسيد.

 

رواج فاكس پرو

فاكس پرو به دليل كاربردهاي فراواني كه در زمينه اطلاعات دارد بيشتر برنامه هاي تجاري در زمينه اطلاعاتي با فاكس پرو نوشته مي شود فراگير شدن روز افزون شبكه هاي كامپيوتري و تواناييهاي فاكس پرو در شبكه،دليل ديگري است كه بسياري از كاربران كامپيوتر را به سوي خود جلب كرده است.

البته به دليل حجم زياد اطلاعات و همچنين تعداد زياد كاربران در شعبه استغاده از فاكس              windowsپرو بهينه است در صورتي استفادهاز برنامه گرافيكي و در نتيجه استفاده از

باعث هنگ كردن بيش از حد سيستم ها كه منجر به خراب شدن ويندوز و نصب مجدد آن مي شود.

Dos با استفاده از فاكس پرو و سيستم عامل 

سيستم عامل شبكه مسلما ناول خواهد بود سيستم عامل ناول بر روي يكي از سيستمهاي شبكه كه به عنوان سرور از آن استفاده مي شود نصب گرديده و لازم نيست كه بر روي

 ها ناول نصب گردد

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.