کار آموزی کامپیوتر شعبه تامین اجتماعی میانه ۳۶ ص

 

کار آموزی کامپیوتر – شعبه تامین اجتماعی میانه ۳۶ ص

مقدمه و تشکر

 

 

 

آنچه در این گزارش مورد مطالعه قرار می گیرد بیان مواردی است که درطی  دوره کار آموزی مشاهده و یا توسط سرپرست کارآموزی بیان شده است.

شعبه تامین اجتماعی میانه از برنامه خاص سازمان که به زبان فاکس پرو می باشد استفاده می کند واز نرم افزار های خاص دیگری برای انجام مورد استفاده نمی کند

و بیشتر وظایف سوپروایزر شعبه مربوطه به رفع مشکلات پیش آمده در شبکه می باشد.به همین دلیل در این گزارش به شرح توضیحاتی در مورد شبکه و ساختار آن و آنچه یک سوپر وایزر باید بداند پرداخته شده است.

درپایان شایسته است ازاستاد گرامی آقای مهندس سیمین فربه عنوان استاد راهنما سپاسگزاری و تشکر نمایم.

 

                                                              

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یک حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده  و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی،بیکاری ، از کارافتادگی،بی سرپرستی،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات  خاص محسوب می شود .  در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یک فرایند تکاملی حدود ۶۵ ساله با شروع کار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال ۱۳۰۹ اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری کارگران در سال ۱۳۲۲ بیمه اجباری کارگران در سال ۱۳۳۱   و تامین اجتماعی در سال   ۱۳۵۴ تکامل یافته است.

نمودار سازمانی وتشکیلات:

نمودار سازمانی ترکیب رسمی سازمان را منعکس می کند و می تواند بعنوان یک وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ،فعالیتها و کانالهای ارتباطی موثر واقع شود.

نمودار سازمانی مدل تصویری است که میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است که در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.

نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یک مدل است از فرایند پویای عکس العملهای انسانی است.

نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

فصل سوم

آزمون آموخته ها،نتایج و پیشنهادات

 

 

 

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

 

سازمان تامین اجتماعی میانه پس از مکانیزه شدن شامل قسمتهای زیر می باشد:

درآمد،اجرائیات،بازرسی،بیمه شدگان،نام نویسی،اداری،مالی،فرابری داده ها.

وظایف هر کدام از این بخش ها با توجه به هدف برنامه ای که این قسمت ها نوشته شده است بررسی می گردد.

امور بیمه شدگان:

واحد بیمه شدگان شامل بخش های بایگانی فنی،کارکرد و ریز دستمزد و بیمه شدگان،بیمه شدگان خاص،کمک های کوتاه مدت و کمک های بلند مدت می باشد.

اهداف کلی سیستم شامل موارد زیر می باشد:

انجام امور مستمری بگیران شامل صدور احکام ، محاسبات گزارشات مربوطه و  بررسی سوابق و تعیین میزان پرداخت انواع کمک های کوتاه مدت به بیمه شدگان مطابق تعهدات قانونی مر بوطه.

بایگانی فنی:

امکان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فنی بیمه شده گانی که سوابق پرداخت حق بیمه آنها از سوی واحد نام نویسی و  حساب های انفرادی به سایر شعب و یا ادارات و مراکز ستادی ارسال و یا بلعکس و اصل می گردد.

همچنین این سیستم آمار پرونده هایی که ارسال و یا واصل شده اند و یا از ردیف بایگانی خارج شده اند را مورد احتساب قرار می دهد.

کارکرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:

دسترس سریع به کارکرد و میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد بیمه شده در هر مقطعی از تاریخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و یا مشاهده بیمه شده و همچنین برقراری و پرداخت انواع حمایتهای قانونی و یا استداد و انتقال حق بیمه از مهمترین وظایف این سیستم است.

 

 

بیمه شدگان خاص:

دسترسی سریع به کارکرد و میزان دستمزد بیمه شدگان اختیاری از وظایف این بخش است.

کمک های کوتاه مدت:

احراز شرایط استحقاق و همچنین تعیین مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،کمک ازدواج،بیمه بیکاری و همچنین کلید حمایتهای کوتاه مدت،صدور معرفی به کار و استخدام وضعیت از وظایف این بخش می باشد.

کمکهای بلند مدت:

برقراری و پرداخت مستمری های بازنشستگی ،از کارافتادگی و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احکام افزایش سالانه و پرداخت کمک عائله مرزی ،عیدی پایان سال و انجام تسویه حساب از وظایف این بخش می باشد.

با توجه به مطالب یاد شده در فصل قبل نتایج زیر دررابطه با شبکه ایجاد شده در شعبه و برنامه مورد سازمان حاصل شد.

برنامه سازمان تامین اجتماعی که برنامه بسیار بزرگی می باشد و در تمام شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور از همین برنامه استفاده می شود به زبان فاکس پرو نوشته شده    را اشغال می کند  و به همین جهت تبدیل آن به صورت گرافیکی ۴x است و فضایی معادل کار دشواری است.

چرا فاکس پرو انتخاب شده است؟

دلایل  استفاده از فاکس پرو به شرح زیر است:

۱٫استفاده بهینه از سیستم:

فاکس پرو وسیله ای است که هدف از طراحی آن ، ایجاد امکاناتی است که:

-بتوان با آن اطلاعات را جمع آوری کرد و به شکل مناسب و دلخواه سازمان دهی کرد.

– اطلاعات سازمان دهی شده را به اشکال مختلف در دسترس قرار دهد.

-عملیات مخصوص روی اطلاعات و گزارشهای متنوع را در اختیار همگان قرار دهد.

زبانهایی مثل پاسکال نیز می تواند امکاناتی را در زمینه اطلاعات در اختیار ما قرار دهد.ولی این امکانات با فاکس پرو قابل مقایسه نیست زیرا پایه ای زبانها عملی است نه تجاری/اطلاعاتی.

در فاکس پرو بهینه ترین حالت در استفاده از امکانات سیستم در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال با استفاده از آن می توان زمان و بیشترین سرعت انجام داده و در یک جمله می توان گفت سرعت پردازشی و سازماندهی اطلاعات بالاست.

استفاده آسان

می توان با استفاده از کمترین فرمانها،در مدت کوتاهی برنامه ای را طراحی کرد که برای انجام این عمل در زبانهای دیگر ممکن است با بکارگیری دهها فرمان به هدف مورد نظر برسید.

 

رواج فاکس پرو

فاکس پرو به دلیل کاربردهای فراوانی که در زمینه اطلاعات دارد بیشتر برنامه های تجاری در زمینه اطلاعاتی با فاکس پرو نوشته می شود فراگیر شدن روز افزون شبکه های کامپیوتری و تواناییهای فاکس پرو در شبکه،دلیل دیگری است که بسیاری از کاربران کامپیوتر را به سوی خود جلب کرده است.

البته به دلیل حجم زیاد اطلاعات و همچنین تعداد زیاد کاربران در شعبه استغاده از فاکس              windowsپرو بهینه است در صورتی استفادهاز برنامه گرافیکی و در نتیجه استفاده از

باعث هنگ کردن بیش از حد سیستم ها که منجر به خراب شدن ویندوز و نصب مجدد آن می شود.

Dos با استفاده از فاکس پرو و سیستم عامل 

سیستم عامل شبکه مسلما ناول خواهد بود سیستم عامل ناول بر روی یکی از سیستمهای شبکه که به عنوان سرور از آن استفاده می شود نصب گردیده و لازم نیست که بر روی

 ها ناول نصب گردد

  • حمید دلستان
  • هیچ
  • 32
  • ۱۳ تیر ۹۷
برچسبها

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0