دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ – خلاصه کتاب

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

اطلاعات فایل:خلاصه کتاب قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10 صفحه

می نویسد “اين كتاب كه مجموعا دو بخش غير مرتبط با يكديگر است ، بخش يكم آن‏ با همين عنوان ابتدا به صورت مقاله‏ای كوتاه و مختصر در يك نشريه دينی‏ در تهران منتشر شد و سپس مطالبی بر آن افزوده شد و به صورتی كه در چاپهای اول تا چهارم ملاحظه شده است در آمد .

اما بخش دوم كه عنوان ” شهيد ” دارد ، تفصيل يافته يك سخنرانی در شب عاشورای سال 1393 هجری‏ قمری در تهران است .

انديشه خلاصه کتاب: قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه

انديشه پيروزی نهائی نيروی حق بر نيروی باطل، استقرار كامل و همه جانبه ارزشهای انسانی ، تشكيل مدينه فاضله و جامعه ايده‏آل و اجراء اين ايده‏ انسانی به وسيله شخصيتی عاليقدر كه در روايات متواتر اسلامی ” مهدی ” نامیده شده ، انديشه‏ای است كه همه فرق ومذاهب اسلامی بدان مؤمن و معتقدند . زيرا اين انديشه ، به حسب اصل و ريشه ، قرآنی است

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ

اين انديشه بيش از هر چيز مشتمل بر عنصر خوشبينی نسبت به جريان كلی‏ نظام طبيعت و سير تكاملی تاريخ و اطمينان به آينده ، و طرد عنصر بدبينی‏نسبت به پايان كار بشر است ، كه طبق بسياری از نظريه‏ها و فرضيه‏هافوق‏العاده تاريك است.

انتظار فرج امیدو آرزوی تحقيق اين نویدکلی جهانی انسانی ، در زبان روايات اسلامی “انتظار فرج” خوانده شده و افضل عبادات شمرده شده است.

اصل انتظار فرج از يك‏ اصل كلی اسلامی و قرآنی استنتاج می‏شود و آن اصل ” حرمت يأس از روح الله ” است.

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ

دو گونه انتظار انتظار فرج دو گونه است : انتظاری‏كه سازنده و نگهدارنده است ، به گونه‏ای است كه می‏تواند نوعی عبادت شمرده شود ، و انتظاری كه گناه است و ويرانگر و نوعی ” ابا حيگری ” بايد محسوب گردد.دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ اين كتاب كه مجموعا دو بخش غير مرتبط با يكديگر است فرمت فایل word تعداد صفحات: 10 صفحه

شخصيت و طبيعت خلاصه کتاب: قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه

شخصيت و طبيعت جامعه ممكن است كسی تحولات تاريخی را يك سلسله امور تصادفی و اتفاقی يعنی‏اموری كه تحت قاعده و ضابطه‏ای كلی در نمی‏آيد بداند.

نظريه ديگر اين است كه جامعه به نوبه خود ، مستقل از افراد ، طبيعت و خصلت و سنت و قاعده و ضابطه دارد ، تاريخ آن گاه موضوع تفكر و مايه عبرت و قابل درس آموزی است‏كه جامعه از خود طبيعت و شخصيت داشته باشد 

عليهذا برداشت داشتن ازتاريخ و تحولات آن، فرع بر مسأله طبيعت و شخصيت داشتن جامعه است.

قرآن و تاريخ در اين كه قرآن مجيد تاريخ را به عنوان يك درس و يك منبع معرفت و يك موضوع تفكر و مايه تذكر و آيينه عبرت ياد می‏كند جای‏ ترديد نيست .

قرآن كريم اين گمان را كه اراده‏ای گز افكار ، و مشيتی بی قاعده و بی‏حساب سرنوشتهای تاريخی را دگرگون می‏سازد به شدت نفی می‏كند و تصريح‏می‏نمايد كه قاعده‏ای ثابت و تغيير ناپذير بر سرنوشتهای اقوام حاكم است.

قرآن كريم ، نكته فوق‏العاده آموزنده‏ای در مورد سنتهای تاريخ ياد آوری‏می‏كند و آن اين كه مردم می‏توانند با استفاده از سنن جاريه الهيه در تاريخ‏، سرنوشت خويش را نيك يا بد گردانند.

توجيه و تفسير تكامل تاريخ توجيه خلاصه کتاب قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه

توجيه و تفسير تكامل تاريخ توجيه تكامل تاريخ با دو شيوه مختلف صورت می‏گيرد .

ما يكی از اين دو شيوه را ” ابزاری ” و از نظری ديالكتيكی می‏ناميم . و شيوه ديگر را ” انسانی ” يا ” فطری ” می‏خوانيم .

بينش ديالكتيكی يا ابزاری بينش ديالكتيكی طبيعت بر اين اساس است كه : اولا- طبيعت در حركت و تكاپوی دائم است ، توقف ويكسانی در طبيعت وجود ندارد.

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ اين كتاب كه مجموعا دو بخش غير مرتبط با يكديگر است فرمت فایل word تعداد صفحات: 10 صفحه

خلاصه کتاب قيام و انقلاب مهدی ( ع )

ثانيا – هر جزء از اجزاء طبيعت تحت تأثير ساير اجزاء طبيعت است و به نوبه خود در همه آنها مؤثر است .

ثالثا- تضادها و كشمكشها پايه حركتها است ، رابعا – جدال درونی اشياء رو به تزايد است و شدت می‏يابد تا به اوج‏ خود يعنی آخرين حد اختلاف و كشمكش می‏رسد و شی‏ء يك سره به ضد خود تبديل می‏شود )حالت تز).

اين مرحله نيز به نوبه خود ضد خويش را می‏پرورد(حالت آنتی تز) و پس از يك سلسله كشمكشها به نفی خود ، كه نفی‏ نفی مرحله اول است و به نحوی مساوی با اثبات است(حالت سنتز) منتهی می‏شود .

دانلود خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ

طبيعت هدفدار نيست و كمال خود را جستجو نمی‏كند ، بلكه به سوی انهدام‏ خويش تمايل دارد ، ولی چون آن انهدام نيز به نوبه خود به انهدام خويش‏ تمايل دارد و هر نفی كننده به سوی نفی كننده خود گرايش دارد ، نفی نفی‏ كه نوعی تركيب ميان دو مرحله قبل از خود است صورت می‏گيرد و قهرا تكامل رخ می‏دهد .

اين است ديالكتيك طبيعت .

تاريخ  خلاصه کتاب قيام و انقلاب مهدی ( ع )

خلاصه کتاب قيام و انقلاب مهدی ( ع )

تاريخ نيز جزئی از طبيعت است و ناچار – هر چند عناصر مشكله‏اش‏ انسانها هستند – چنين سرشت و سرنوشتی دارد .

يعنی تاريخ يك جريان دائم‏ و يك ارتباط متقابل ميان انسان و طبيعت و انسان و اجتماع ، و يك صف‏ آرائی و جدال دائم است. هسته اصلی این بینش دو چيز است : يكی‏ اين كه انديشه مانند واقعيت خارجی وضع ديالكتيكی دارد.

يعنی انديشه ‏محكوم اصول چهارگانه فوق است .

ديگر اينكه اين مكتب تضاد را به صورت مراحل تز، آنتی تز و سنتزتعبير می‏كند که به اين ترتيب طبيعت و تاريخ همواره از ميان اضداد عبور می‏كنند و تكامل ، جمع ميان دو ضد است كه يكی به‏ ديگری تبديل شده است . – خلاصه کتاب

از آنچه گفتیم نتایج زیر گرفته می شود: الف- نو و كهنه در اين منطق مفهوم نسلی ندارد ، بلكه صرفا مفهوم‏ اقتصادی و طبقاتی دارد .

طبقه كهن يعنی طبقه منتفع‏ از وضع موجود و طبقه نو يعنی طبقه ناراضی از وضع موجود و طرفدار دگرگونی روبنای اجتماع است ب – مراحل تكاملی تاريخ به حكم اين كه يك رابطه طبيعی و منطقی آنها را به‏ يكديگر پيوسته است امكان جا به جا شدن ندارند

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.