دانلود
جذام
رایگان

متن اموزشی درموردجذام

  جذام جذام يك بيماري مزمن است كه از عفونت با مايكوباكتريوم ، یدا و پاسخ فربان ناشي مي شود . اعضايي […]