دانلود
رایگان

متن آموزشی درمورداستفراغ‌ شديد حاملگي‌ و علایم

  #استفراغ#حاملگی#علائم_حاملگی استفراغ‌ شديد حاملگي‌ عبارت‌ است‌ از تهوع‌ و استفراغ‌ شديد در يك‌ خانم‌ حامله‌، كه‌ باعث‌ كم‌آبي‌ بدن‌ و تغييرات‌ […]