خرید
مدیریت
۳,۰۰۰ تومان

دانلودپکیج خلاصه 23 کتاب مدیریتی -اصولو فنون مذاکره – آئین نامه نظارت-شرکتها -بیل گیتس – پنج دشمن کار تیمی – چگونه عالی بیندیشیم -مدیریت در ابهام -مدیریت در جایگاه شریک – مدیریت در جایگاه شریک

تعداد کتاب ها :23 فرمت :pdf فهرست: #اصولو فنون مذاکره #آئین نامه نظارت شرکتها بیل گیتس پنج دشمن کار تیمی چگونه عالی […]