هر آنچه که باید درباره تاثیر مالیات در تجارت الکترونیک بدانیم

هر آنچه که باید درباره تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک بدانیم

تجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایران

با وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها و مقررات اقتصادی  عکس العمل نشان  می‌دهد. این

امرعمدتاً به دلیل عدم وجود یک واحد ناظر سیاستگذار،

هر آنچه که باید درباره تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک بدانیمتجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایرانبا وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها

درساختار تشکیلاتی سازمانهای تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک چگونه هست

اقتصادیذی‌ربط است. از آنجا که توسعه  تجارت الکترونیک  در ایران، مراحل مقدماتی

خود را می‌گذراند،

این مقاله سعی دارد تا با نگاهی به  اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات  مالیاتی

سایر کشورها در گستره‌تجارت الکترونیک،‌به روشن تر شدن برخی اززمینه‌های مهم قابل

تغییر در قوانین مالیاتی کشور بپردازد که اصلاح آنها می‌تواند ضمن رفع موانع  بالقوه،

به توسعه تجارت الکترونیک در کشور، منجر شود.

اصولاً منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت،

و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می‌پذیرد.

نوع و دامنه‌ این‌گونه فعالیتهای اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی،

دائماً در حال تغییر و تحول است.

 در حال حاضر،

هر آنچه که باید درباره تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک بدانیمتجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایرانبا وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها

به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه می‌شود:تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک

۱ـ تبلیغ و عرضه، و نهایتاً فروش کالاها و فرآورده‌های عینی و ملموس؛ مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛

۲ـ بازاریابی و ارائه خدمات؛

۳ـ بازاریابی و فروش آنچه که به نام فرآورده‌های دیجیتال رایج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می‌توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیماً به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزارهای کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا می‌باشند، از همین زمره به شمار می‌آیند.

امکانات بی‌سابقه‌ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت،تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک

در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، سبب توسعه روزافزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است، که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز در حال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی، بر پایه داده‌ها و شرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احســاس می‌شود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ‌ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است؛ به گونه‌ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.

هر آنچه که باید درباره تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک بدانیمتجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایرانبا وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها

تجارت الکترونیک و سیستم مالیاتی

تجارت الکترونیک و آثار آن، امروزه در جنبه‌های

 مختلف اقتصاد کشورها امروزه مورد بحث بسیاری

 از محافل پژوهشی و دانشگاهی در سراسر دنیاست.

 واضح است که با توجه به گستره تجارت الکترونیک،  

این موضوع هم از منظر اقتصاد داخلی و هم از  

نقطه نظر تجارت بین‌المللی قابل بررسی است.

 از سویی دیگر،

 

آثار تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی را می‌توان از دو بُعد سیاستگذاری ‌(اصلاح قوانین و مقررات)،

و مدیریت اجرایی ‌(سازمان و تشکیلات، رویه‌های اجرایی،

سیستم‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی،

فرمها و غیره) نیز مورد بررسی قرار داد.

از آنجا که این مقاله به بررسی کلی الزامات قوانین و مقررات مالیاتی ناشی از ظهور پدیده تجارت الکترونیک می‌پردازد،

و در نتیجه به بیان چارچوبها و رهنمودهای عمومی‌اکتفا شده است،‌

اما نباید ضرورت تعمق در ظرافتها و تعمیم و تطبیق ابعــاد چهــارگانه ذکر شده   ‌(داخلی، بین‌المللی و سیاستگذاری، اجــرا) را در تحلیل تبعات تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی از نظر دور داشت.

اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش این ابعاد چهارگانه در تغییر و تحول سیستم‌های مالیاتی،

لازم است به بررسی روند زمانی کاربرد تجارت الکترونیک در کشورهای گوناگون بپردازیم.

ولی از آنجا که تجارت الکترونیک،

فرایند جهانی شدن را به صورت اپیدمی‌در آورده است،

امروزه در اکثر نوشته‌ها کمتر به تفکیک موضوع،درتجارت الکترونیک چیست؟

از لحاظ ابعاد داخلی و خارجی اقتصــاد و تجــارت می‌پردازند. واضح است که تأثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین‌الملل،

باعث ایجاد تغییراتی مهم در دو بُعد سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نظامهای مالیاتی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه شده است،

لیکن بررسی تجربیات این کشورها حاکی از آن است که از نقطه نظر اقتصاد داخلی،

تجارت الکترونیک تأثیر بالنسبه ‌اندکی بر قوانین و دستورات داشته؛ اما مدیریت نظام مالیاتی و روشهای سنتی تشخیص و وصول را به شدت متأثر ساخته است.

 مهمترین عامل در فرایند تحول نظام مالیاتی و اصلاح آن به منظور سازگاری با شرایط جدید، کاربرد تکنولوژیهای اطلاعات در مدیریت مالیاتی،

هر آنچه که باید درباره تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک بدانیمتجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایرانبا وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها

و تأثیر آن بر کارآیی سیستم اجرایی است و با توجه به سطح روزآمدی مدیریت اجرایی جاری در سیستم مالیاتی یک کشور،

این امر می‌تواند تغییراتی گسترده در ساختار و تشکیلات، نیروی انسانی،

و رویه‌های اجرایی به همراه داشته باشد.

ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق ایجاد سایت ویژه در اینترنت،‌تجدید ساختار و بازآموزی نیروی انسانی،‌

ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، نحوه برخورد با تخلفات مالیاتی،

و شاید از همه مهمتر، ایجاد فرهنگ رفتاری ذی‌ربط، فقط بخشی از طیف گسترده این تغییرات است.

تحول در شرایط تجاری شکل‌دهنده قواعد مالیاتی

 بسیاری از قواعد مالیاتی جاری در دنیایی شکل گرفته است که شرایط آن اکنون دیگر موجود نیست.

با توجه به بحث تجارت الکترونیک،

اوضاع و احوال جاری در زمان ایجاد قواعد و ضوابط مالیاتی کنونی را می‌توان به بیانی ساده چنین خلاصه کرد :درتجارت الکترونیک

 • ۱ـ  فعالیتهای تجاری عمدتاً روی کالاهای ملموس صورت می‌پذیرفت؛
 • ۲ـ  معاملات بیشتر بین طرفهای غیر وابسته به یکدیگر انجام می‌گرفت؛
 • ۳ـ  خدمات مخابراتی در انحصار دولتها قرار داشت، و یا اینکه از سوی مؤسسات تحت کنترل دولت ارائه می‌گردید که در هر حال، این خدمات عموماً در درون یک کشور متمرکز بود.
 • ۴ـ  سرعت ارتباطات به طور نسبی کند بود؛
 • ۵ ـ برای انجام تجارت و کسب و کار، و ارائه خدمات مربوط به آن،
 • حضور فیزیکی اشخاص عموماً ضرورت داشت؛
 • ۶ـ  داراییهای غیرملموس، نقش مهمی ‌را ایفا نمی‌کردند؛
 • ۷ـ  هر چند سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود داشت؛ اما سرمایه، خود، قابلیت تحرک جهانی چندانی نداشت؛
 • ۸ـ  بیشتر سرمایه‌گذاریها در کشور محل اقامت سرمایه‌گذار صورت می‌گرفت، و سرمایه شرکتها نیز،
 • به طور عمده از سوی اشخاص مقیم کشور محل اقامت شرکت انجام می‌پذیرفت.
 • ۹ـ  تمایز بین سود سهام و بهره به سهولت مقدور بود،
 • ۱۰ـ بهشتهای مالیاتی حداکثر یک مزاحم ناچیز به شمار می‌رفتند.

در چنین شرایطی، قواعد مالیاتی، طبیعت و تناسب خود را داشتند.

گات می‌توانست به‌طور عمده؛ شامل تجارت کالاها باشد و شمول آن بر خدمات و کالاهای غیرملموس ضرورت چندانی نداشت ‌(تنها خدمتی که صورت بین‌المللی به خود می‌گرفت، مخابرات بود که آن هم در کنترل دولتها قرار داشت).

برچسبها

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0