تحقیق روانشناختی چیست؟

تحقیق روانشناختی کمک می کند تا جامعه ما را شکل دهد 
از طریق راه هایی که فرزندان ما را به نحوی که ما به جنایتکاران و دشمنان نظامی ما می پردازیم کمک می کنیم. 
اما تحقیق چه کسی است و چه کسی آن را انجام می دهد؟
 این درس به اهداف پژوهش در روانشناسی و افرادی که مشاهده، ضبط و رفتار ما را تغییر می دهد، بررسی می کند.

تعریف تحقیق

تحقیق مطالعه دقیق و دقیق به یک مشکل خاص، نگرانی و یا مسئله با استفاده از روش علمی است. 

این فرم بالغ پروژه های نمایشگاه علمی در مدرسه ابتدایی است، جایی که شما با انجام یک آزمایش می توانید چیزی را یاد بگیرید. این امر با تبدیل موضوع به یک سؤال، با هدف تحقیق برای پاسخ به این سوال، انجام می شود.

تحقیق می تواند در مورد هر چیزی باشد، و ما در مورد همه انواع تحقیقات در اخبار می شنویم. 

تحقیقات سرطان عبارتند از: «پیشرفت سرطان کشتن درمان بدون عوارض جانبی در موش ها» و «کودک مبتلا به HIV درمان شده» است. 

هر کدام از اینها با یک مسئله یا یک مشکل (مانند سرطان یا اچ آی وی) آغاز شد و آنها یک سوال داشتند، مانند: آیا دارو X کاهش دهنده سرطان یا عفونت HIV است؟

اما آنچه که من تا کنون گفته ام این است که تحقیق انجام شده است (به نوعی می گوید که پختن منجر به پنیر سیب شده است؛ این واقعا به شما چیزی نمی گوید جز اینکه دو نفر متصل هستند). 

برای شروع تحقیق، باید یک مشکل، نگرانی یا مسئله ای داشته باشید که به یک سوال تبدیل شده است. 

این می تواند از مشاهده جهان، تحقیقات پیشین، ادبیات حرفه ای یا از همتایانش باشد.

 تحقیق واقعا با سوال درست شروع می شود، زیرا سوال شما باید پاسخگو باشد. سوالاتی مانند: “چگونه میتوانم سرطان را درمان کنم؟” واقعا با یک مطالعه پاسخگو نیستند. این خیلی مبهم و قابل تست نیست.

داشتن یک سوال باعث ایجاد وضعیت داخلی “من باید چیزی را بدانم”. 

برای ادامه دادن به مثال طعم، این حالت داخلی چیزی که مایل است چیزی شبیه به تکان خوردن سیب است. 

از آنجایی که شما این را در بخش روانشناسی خواندید، ما یک روانشناختی را در این زمینه قرار می دهیم و امیدواریم بعضی از استعاره های پخت را از دست بدهیم.

What is psychological research %%sep%%تحقیق چیست %%sep%% تحقیق روانشناختی چیست %%sep%% تحقیق روانشناختی %%sep%%تحقیق و روش علمی %%sep%% تعریف تحقیق %%sep%% اهداف تحقیقات روانشناسی

اهداف تحقیق روانشناسی

 

محققان روانشناختی می خواهند به یادگیری و درک رفتار انسان بپردازند این می تواند در مورد اینکه چگونه مردم فکر می کنند، چگونه احساس می کنند، چگونه رفتار می کنند یا ترکیبی از این مسائل است.

 تحقیق و فهم که به دنبال آن است، از دانشمندان فرو می ریزد و جامعه را تغییر می دهد. 

تحقیقات ثابت و رقابتی وجود دارد. 

به عنوان مثال، در مورد بهترین راه مجازات و مجازات مجرمان (مانند آزمایشی زندان زیمبورد)، بهترین و بدترین راه های افزایش فرزندان (بولبی و دلبستگی، اسپاک و کودکان) و نحوه درمان آن با بیماری های روانی (با هم تعداد زیادی به شمارش)

به طور خاص، تحقیقات روانشناختی برای اندازه گیری، توصیف و طبقه بندی رفتار انسانی استفاده می شود. 

این می تواند در درک آنچه که ممکن است رفتار طبیعی نامیده شود منجر شود.

 جالب تر و اغلب تحقیقات انجام شده رفتارهای غیر طبیعی است، کسانی که در نهایت با یک تشخیص طبقه بندی شده و برچسب گذاری می شوند.

 تشخیص یک صورت فلکی از رفتارهای مشترک، افکار، و احساسات که با هم رخ دهد.

به عنوان مثال، بسیاری از مردم از افسردگی رنج می برند و تحقیقات نشان می دهد که ورزش، داروهای روانگردان و درمان کاهش احساس گناه، گناه و بی ارزش بودن را از افسردگی کاهش می دهد.

What is psychological research %%sep%%تحقیق چیست %%sep%% تحقیق روانشناختی چیست %%sep%% تحقیق روانشناختی %%sep%%تحقیق و روش علمی %%sep%% تعریف تحقیق %%sep%% اهداف تحقیقات روانشناسی

مثال تحقیق و روش علمی

 

تحقیق با موضوعی آغاز می شود که از مشاهدات می آید . 

بگذارید بگوییم من در خیابان راه می رود و دو کبوتر را می بینم که در دو پنجره مختلف نشسته اند. 

من عجیب و غریب هستم، بنابراین من اولین کبوتر سو و دوم بیل کبوتر را خواهم خواند. 

وقتی که من از ستو کبوتر گذر میکنم، میبینم او را در شیشه میبینم.

وقتی که من بیل کبوتر را می گذارم، می بینم که او فقط نشسته است، مانند کبوتر ها را سرد می کند. 

بنابراین، من یک سوال را مطرح می کنم: “چرا استو کبوتر را در شیشه می کشد، در حالی که بیل کبوتر نمی کند؟” بعد، من باید کمی تحقیق در مورد کبوتر انجام دهم و به همین دلیل آنها ممکن است در چیزهای شگفت انگیز. 

این تحقیق پس زمینه است تا به من کمک کند که آنچه را که من دنبال آن هستم و یا درک کنم.

بعد، من باید چگونگی پاسخ به سوال من را بفهمم.

 راه های بسیاری وجود دارد که می توان پاسخ داد؛ بیشتر مطالعات روانشناختی از آزمایشات آزمایشگاهی یا مطالعات طبیعت گرایی استفاده می کنند که در درس های بعدی بیشتر در عمق بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند.

من هر روز در مورد رعایت استو و بیل برنامه ریزی می کنم تا به سوالم جواب بدهم. 

این مطالعه دقیق ترین و دقیق نیست، اما باید به من پاسخ بدهد. 

من یک فرضیه ایجاد می کنمکه مانند ایجاد یک پیش بینی از آنچه که من فکر می کنم اتفاق می افتد: استو در حال تغذیه است در حالی که بیل نیست.

What is psychological research %%sep%%تحقیق چیست %%sep%% تحقیق روانشناختی چیست %%sep%% تحقیق روانشناختی %%sep%%تحقیق و روش علمی %%sep%% تعریف تحقیق %%sep%% اهداف تحقیقات روانشناسی

مطالعه بیشتر