روش تحقیق چیست تعریف و انواع روش تحقیق و تقسیم بندی روش تحقیق را بیان کنید

روش تحقیق چیست تعریف وانواع روش تحقیق و تقسیم بندی روش تحقیق را بیان کنید

تحقیق چیست؟

برداشت شما از تحقیق چیست؟

چگونه به تحقیق نگاه میکنید؟

چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید؟

ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید؟

انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف) چیست؟

تقسیم بندی انواع تحقیق؟

معرفی فرایند تحقیق؟

چرا تحقیق؟ و چگونه وارد این موضوع شدید؟

بدیع یا اصیل بودن تحقیق یعنی چه؟

نقش حقیقت، قدرت و ارزش در تحقیق را شرح دهید؟

تحقیق چگونه آغاز می شود؟

پیشنهادات شما  برای یافتن موضوع مناسب برای تحقیق چیست؟

شناسایی سؤالهای تحقیق؟

ماهیت واقعیت اجتماعی  یا پدیده مورد تحقیق چیست؟

موضوع تحقیق با کدام رشته از دانش و معارف بشری ارتباط دارد؟
مسئله یا معمای اصلی چیست؟ یعنی سؤال اصلی تحقیق چیست؟
هدف و منظور اصلی تحقیق چیست؟

چگونه به تحقیق خود خاتمه دهیم؟

تعریف تحقیق؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)؟

تحقیق نظری (pure)، کاربردی(applied ) و راهبردی( strategic).

توصیفی(descriptive)، تبیینی (explanatory) وارزیابی(evaluation).

تحقیق آزاد (market research ) وتحقیق آکادمیک(academic research ).

تحقیق اکتشافی(exploratory ) آزمایشی(experimental or testing out )

 حل مشکل(problem solving ).

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

تحقیق پنهانی یا ناآشکار(covert )، رقابتی(adversarial ) ومبتنی بر همکاری (collaborative ).

تحقیق بنیادی(basic )، کاربردی، ابزاری، مشارکتی و عملیاتی

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

تقسیم بندی انواع تحقیق؟

برحسب هدف:

بنیادی که هدف آن آزمون نظریه ها, تبیین روابط و پدیده ها ونظریه پردازی, وبالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است.

تحقیق کاربردی که هدف آن کاربرد عملی دانش درزندگی است.

تحقیق توسعه ای, که هدف آن تشخیص مناسب بودن یک دانش, روش, ارزش و… برای هدفی خاص ویا تهیه و تدوین برنامه ها, طرحها و پروژه های توسعه ای است.

معرفی فرایند تحقیق؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

فرایند تحقیق از دیدگاهای متفاوت شامل موارد متنوعی است. بنابراین، نمی توان دیدگاه مشخصی را به عنوان الگو معرفی کرد.

به روند نماهای متفاوت در خانه ۵ صفحات ۹، ۱۰ و ۱۱ کتاب توجه کنید. شما کدام یک از آنها را ترجیح می دهید؟ دلایل ترجیح خودرا بیان کنید.

نقش حقیقت، قدرت و ارزش در تحقیق؟

تحقیق در علوم انسانی همیشه یک فعالیت کاملاً‌‌ً عینی نیست که توسط یک عالم صرفاً به عنوان نظاره گر پدیده ها همانند علوم طبیعی انجام می گیرد.

 با اینکه بیطرفی در جریان و گزارش نتایج تحقیق بسیارمهم است تحقیق در علوم انسانی به نحو نیرومندی تحت تاثیر انگیزه ها و ارزشهای محقق قرار می گیرد.

تحقیق چگونه آغاز می شود؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

انتخاب موضوع:

انتخاب موضوع مهمترین تصمیم در فرایند تحقیق است. زیرا با آینده تحصیلی یا کاری و حتی شغلی شما در ارتباط است.

در این تصمیم گیری به چه نکات مهمی باید توجه کرد؟

چند پیشنهاد برای یافتن موضوع مناسب برای تحقیق

  • ۱٫ کمک گرفتن از دیگران (استادان، مدیر مؤسسه، همکاران، یا افراد خانواده).
  • ۲٫ مطالعه کارهای تحقیقی دیگران و ارتباط دادن آنها با علایق و انگیزه های دیگر خود.
  • ۳٫ فکر کردن به تجارب قبلی و زمینه های مورد علاقه تان.
  • ۴٫ فکر کردن به یک عنوان.

دوازده نکته مهم برای به خاطر سپردن؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

۵٫ آیا از قواعد وانتظارات مؤسسه خود آگاهید؟ اگر شما برای دریافت درجه داشگاهی تحقیق می کنید محدودیتهایی از نظر اتخاب موضوع، تعداد کلمات، نحوه سازماندهی مطالب و… خواهید داشت ودر اغلب موارد انتظار میرود نوشته های خودرا بصورت منظم، پاکیزه و تایپ شده تحویل دهید

۶٫گسترهموضوع واندازه عنوان

۷٫ چقدر وقت دارید و چگونه می خواهید وقت خودرا مدیریت کنید؟

۸٫ هزینه های تحقیق را چگونه تأمین می‌کنید؟

۹٫ چه منابعی در دسترس شما قرار دارد.

 ۱۰٫ نیاز شما به پشتیبانی و حمایت.

 ۱۱ . مسائل دسترسی به امکانات.

 ۱۲٫ میزان آشنائی شما با روشهای تحقیق.

اهمیت روش تحقیق چیست؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

انتخاب روش، یک کار کلیدی در فرایند تحقیق به حساب می آید. بنابراین، نیاز دارید تا با کاربردهای هر یک از روشها و نقاط ضعف وقوت آنها برای موضوعات متفاوت تحقیق آشنا شوید و مهارتهای خودرا در مورد روشها وتکنیکهای مختلف تحقیق توسعه دهید.

روش تحقیق با ماهیت موضوع و نوع شناخت مورد انتظار ارتباط کامل دارد.

بنابراین، آشنائی با انواع شناخت از دیدگاه معرفت شناسی برای محقق ضروری است.

چگونگی انجام تحقیق را نشان دهید؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

تحقیق چیست برداشت شما از تحقیق چیست چگونه به تحقیق نگاه میکنید چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید ده نکته در مورد تحقیق را بیان کنید انواع تحقیق

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0